Biuletyn Informacji Publicznej

 1. Statut Uczelni
 2. Władze Uczelni
 3. Strategia Uczelni
 4. Podstawa prawna działania
 5. Ocena programowa kierunku administracja - 02.09.2021
 6. Raport samooceny dla kierunku administracja - 2021
 7. Raport samooceny dla kierunku zarządzanie - 2022
 8. Regulamin studiów (obowiązuje od 01.10.2019)
 9. Regulamin studiów (obowiązuje od 01.10.2020)
 10. Regulamin studiów (obowiązuje od 01.10.2021)
 11. Program studiów dla kierunku Administracja r.a. 2018/2019
 12. Program studiów dla kierunku Zarządzanie r.a. 2018/2019
 13. Program studiów dla kierunku Administracja r.a. 2019/2020
 14. Program studiów dla kierunku Zarządzanie r.a. 2019/2020
 15. Program studiów dla kierunku Administracja r.a. 2020/2021
 16. Program studiów dla kierunku Zarządzanie r.a. 2020/2021
 17. Program studiów dla kierunku Administracja r.a. 2021/2022
 18. Program studiów dla kierunku Zarządzanie r.a. 2021/2022
 19. Program studiów dla kierunku Administracja r.a. 2022/2023
 20. Program studiów dla kierunku Zarządzanie r.a. 2022/2023
 21. Wzorzec dyplomu ukończenia studiów (obowiązuje od 1.10.2021)
 22. Regulamin studiów podyplomowych (obowiązuje od 01.10.2019)
 23. Regulamin studiów podyplomowych (obowiązuje od 01.10.2020)
 24. Regulamin zarządzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi i prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji
 25. Regulamin korzystania z infrastruktury badawczej
 26. Regulamin świadczeń dla studentów na r.a. 2020/2021
 27. Regulamin świadczeń dla studentów na r.a 2021/2022
 28. Zasady rekrutacji - r.a. 2021/2022
 29. Zasady rekrutacji - r.a. 2022/2023
 30. Zasady rekrutacji - r.a. 2023/2024
 31. Zarządzenie 2/2020 Kanclerza WSZiB w Poznaniu z 28.04.2020 w sprawie wysokości czesnego
 32. Zarządzenie 2/2021 Kanclerza WSZiB w Poznaniu z 14.04.2021 w sprawie wysokości czesnego
 33. Zarządzenie 2/2022 Kanclerza WSZiB w Poznaniu z 28.04.2022 w sprawie wysokości czesnego
 34. Zarządzenie 3/2020 Kanclerza WSZiB w Poznaniu z 28.04.2020 w sprawie wysokości opłat za dodatkowe usługi administracyjne i edukacyjne związane z tokiem studiów
 35. Zarządzenie 3/2021 Kanclerza WSZiB w Poznaniu z 28.04.2021 w sprawie wysokości opłat za dodatkowe usługi administracyjne i edukacyjne związane z tokiem studiów
 36. Zarządzenie 3/2022 Kanclerza WSZiB w Poznaniu z 28.04.2022 w sprawie wysokości opłat za dodatkowe usługi administracyjne i edukacyjne związane z tokiem studiów
 37. Regulamin Pracy
 38. Regulamin organizacyjny
 39. Środki z budżetu państwa
 40. Zasady weryfikacji efektów uczenia się osiągniętych z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość w sesji letniej w r.a. 2019/2020
 41. Zasady weryfikacji efektów uczenia się za pomocą technologii informatycznych w roku kademickim 2020/2021
 42. Zarządzenie nr 19/2021 Rektora WSZiB w Poznaniu z 30.09.2021 dotyczące realizacji zajęć i zasad weryfikowania efektów uczenia się w WSZiB w Poznaniu w r.a. 2021/2022
 43. Zarządzenie nr 18/2021 Rektora WSZiB w Poznaniu z 30.09.2021 dotyczące weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się poza siedzibą uczelni przy użyciu metod i technik kształcenia na odległość
 44. Zarządzenie nr 2/2022 Rektora WSZiB w Poznaniu z 18.02.2022 dotyczące realizacji zajęć i zasad weryfikowania efektów uczenia się w WSZiB w Poznaniu w semestrze letnim r.a. 2021/2022
 45. Zarządzenie nr 3/2022 Rektora WSZiB w Poznaniu z 01.03.2022 dotyczące weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się poza siedzibą uczelni przy użyciu metod i technik kształcenia na odległość w WSZiB w Poznaniu