Dziekanat

ul. Robocza 4, pokój 112 (I piętro)

61-538 Poznań

 

W poniedziałki Uczelnia jest nieczynna

 

Godziny otwarcia:

  • piątek-sobota 8.00-16.00
  • niedziela 8.00-13.00

 

Tylko w Dziekanacie:

  • Odbierzesz dyplom
  • Załatwisz wszystkie sprawy związane z pracą dyplomową i jej obroną

 

W Dziekanacie i Centrum Obsługi Studenta:

  • Złożysz pismo
  • Uzyskasz zaświadczenia

 

Tylko w Centrum Obsługi Studenta:

  • Odbierzesz legitymację
  • Przedłużysz ważność legitymacji

 

DZIAŁ STYPENDIÓW I ROZLICZEŃ FINANSOWYCH:

 

                        

Imię i nazwisko 

Nr tel.

Referent dziekanatu

Anna Wejman

kontakt e-mail: 
anna.wejman@wszib.com.pl

Centrum Obsługi Studenta
61 835 15 11

Kierownik dziekanatu

mgr inż. Anna Nowak

kontakt e-mail:
anna.nowak@wszib.com.pl

Centrum Obsługi Studenta
61 835 15 11

 

Biuro Rektora i Kanclerza

 

podczas dyżurów łączy z:

Rektorem
prof. WSZiB dr Magdaleną Mazik-Gorzelańczyk

 

Prorektorem
dr. Ryszardem Orlińskim

 

Prorektorem
prof. WSZiB dr. Bartłomiejem Jurasem

 

Dziekanem
prof. WSZiB dr Małgorzatą Michalik

61 835 15 03

Stypendia

 

Grażyna Lewandowska 

kontakt e-mail:

grazyna.lewandowska@wszib.com.pl

 

61 835 15 08