Władze Uczelni

Rektor

prof. WSZiB dr Magdalena Mazik-Gorzelańczyk

Kanclerz

Maria Wanierowicz

Prorektor

dr Ryszard Orliński

Prorektor

prof. WSZiB dr Bartłomiej Juras

Dziekan Wydziału Zarządzania i Administracji

prof. WSZiB dr Małgorzata Michalik

Zastępca Kanclerza

mgr inż. Michał Pietrzyk

 

 

Kolegialnymi organami Uczelni są Rada Programowa oraz Senat, w którego pracach uczestniczą także studenci WSZiB w Poznaniu.