Kierunek Administracja (studia licencjackie)

 

Tryb niestacjonarny

Chcesz spotykać się w budynku Uczelni z Wykładowcami i Studentami?

Tryb niestacjonarny jest dla Ciebie! W tym wariancie wykłady i seminaria dyplomowe realizowane są w formie połączeń wideo na żywo z Wykładowcą, natomiast warsztaty, projekty, ćwiczenia i lektoraty w budynku Uczelni.

Zajęcia odbywają się średnio w 2 weekendy w miesiącu.

 

 

 

Przedmioty kierunkowe na Administracji zapewnią Ci pełen pakiet wiedzy i kompetencji niezbędnych dla pracownika administracji, które pomogą świadomie zdecydować o wyborze specjalności. Cztery przedmioty specjalnościowe realizowane na dwóch ostatnich semestrach studiów dopełnią Twojego wizerunku profesjonalisty w danej dziedzinie. Zajęcia prowadzą znawcy prawa z praktyką w sądownictwie i administracji oraz teoretycy prawa z bogatym dorobkiem naukowym.

 

Dzięki studiom na kierunku administracja dowiesz się jak:

 • Pracować w administracji samorządowej, pulbicznej i skarbowej 
 • Działać w organizacjach pozarządowych i polityce
 • Interpretować przepisy prawne
 • Chronić swoje dane osobowe
 • Określać wymagania klientów
 • Ocenić kompetencje pracowników
 • Rozwinąć swoje umiejętności komunikacyjne
 • Zarządzać karierą zawodową i rozwojem osobistym
 • Wykorzystywać i rozwijać swoje atuty
 • Skutecznie zarządzać czasem pracy

 

Program studiów kierunku administracja podlega stałym konsultacjom z instytucjami otoczenia społeczno-gospodarczego, dla którego Uczelnia przygotowuje kadry. Dotyczy to konsultacji poszczególnych przedmiotów, jak i całego programu.

 

program studiów

 

 

Specjalności do wyboru realizowane na dwóch ostatnich semestrach studiów:

 

 

W naszej Uczelni na opłaty składają się trzy elementy:

 • czesne – jest opłatą, którą możesz wnieść jednorazowo lub w pięciu ratach. Rozkładając płatność na raty płacisz zawsze tyle samo
 • opłaty dodatkowe – pobierane tylko za dodatkowe usługi edukacyjne i administracyjne, ich wysokość określa załącznik do umowy o naukę
 • opłata wpisowa - jednorazowa opłata administracyjna

Opłaty zawarte w umowie o naukę nie podlegają zmianie przez cały okres trwania studiów.

W WSZIB w Poznaniu nie ma żadnych ukrytych kosztów ani opłat!

 

tabela opłat

 

 

Aby zapisać się na studia w WSZiB w Poznaniu wystarczy dostarczyć do Uczelni listownie lub osobiście:  

 • Oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości wydany przez szkołę, w języku polskim
 • 1 aktualna fotografia zgodna z wymogami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych
 • Potwierdzenie wpłaty opłaty wpisowej
 • Dowód osobisty lub paszport w celu potwierdzenia danych kandydata (w przypadku wysłania dokumentów pocztą - podczas pierwszej wizyty na Uczelni)
 • Formularz rekrutacyjny*
 • Zgodę na przetwarzanie danych osobowych*
 • Ślubowanie*
 • Dwa egzemplarze umowy o naukę*

* Dokumenty pobierzesz poniżej

 

dokumenty rekrutacyjne

 

Biuro Rekrutacji:

 

Godziny otwarcia Biura Rekrutacji:

 • w poniedziałek Uczelnia jest nieczynna
 • wtorek-czwartek 8.00-16.00
 • piątek-sobota 8.00-17.00
 • niedziela 8.00-13.00