Program studiów - Kierunek Administracja (studia licencjackie)

Semestr 1

 • BHP         
 • Informatyczny pakiet biurowy
 • Nauka administracji
 • Zarządzanie relacjami z klientem
 • Prawoznawstwo
 • Psychologia zarządznia z elementami coachingu
 • Szkolenie z platformy Moodle
 • Projektowanie przyjaznego miasta

 

Semestr 2

 • Instytucje i prawo Unii Europejskiej
 • Logika prawnicza
 • Prawo administracyjne część ogólna
 • Prawo konstytucyjne
 • Socjologia
 • Sztuka efektywnego uczenia/Zarządzanie stresem*
 • Zarządzanie kadrami

 

Semestr 3

 • Finanse samorządowe
 • Język angielski/język niemiecki*
 • Makrootoczenie organizacji
 • Podstawy prawa cywilnego i procedury cywilne
 • Prawo administracyjne część szczegółowa
 • Sztuka prezentacji
 • Praktyka zawodowa***

 

Semestr 4

 • Język angielski/język niemiecki*
 • Ochrona własnosci intelektualnej
 • Podstawy prawa karnego
 • Public Relations
 • Postępowanie administracyjne i egzekucja administracyjna
 • Umowy o pracę i cywilnoprawne
 • Proseminarium dyplomowe
 • Praktyka zawodowa***

 

Semestr 5

 • Język angielski/język niemiecki*
 • Ochrona praw konsumenta
 • Prawo urzędnicze
 • Publiczne prawo gospodarcze
 • Przedmiot specjalnościowy 1**
 • Przedmiot specjalnościowy 2**
 • Seminarium dyplomowe + moduł konferencyjny**
 • Praktyka zawodowa***

 

Semestr 6

 • Filozofia
 • Legislacja administracyjna
 • Ochrona przed manipulacją/Trening i rozwój mózgu*
 • Przedmiot specjalnościowy 1**
 • Przedmiot specjalnościowy 2**
 • Seminarium dyplomowe + moduł konferencyjny**

 

* Przedmiot do wyboru
** Przedmiot wynikający z wybranej specjalności
*** Praktyka zawodowa obejmuje 6 miesięcy