Program studiów - Kierunek Zarządzanie (studia licencjackie)

Semestr 1

 • BHP
 • Formy prawne i własnościowe organizacji
 • Makrootoczenie organizacji
 • Marketing i kreowanie wizerunku
 • Podstawy zarządzania
 • Psychologia zarządzania z elementami coachingu
 • Szkolenie z obsługi platformy Moodle
 • Zarządzanie relacjami z klientem

 

Semestr 2

 • Etyka w biznesie
 • Wstęp do filozofii
 • Informatyczny pakiet biurowy
 • Podstawy kalkulacji w biznesie/Podstawy statystyki*
 • Przedsiębiorczość i analiza biznesowa
 • Sztuka prezentacji
 • Zarządzanie kadrami

 

Semestr 3

 • Podstawy marketingu internetowego
 • Podstawy rachunkowości finansowej
 • Język angielski/niemiecki dla menedżerów*
 • Podmioty gospodarcze i funkcjonowanie rynku
 • Podstawy logistyki
 • Zarządzanie projektami w organizacji
 • Praktyka zawodowa***

 

Semestr 4

 • Język angielski/niemiecki dla menedżerów*
 • Podatki i cła
 • Podstawy bankowości
 • Proseminarium dyplomowe
 • Umowy o pracę i cywilnoprawne
 • Zarządzanie stresem/Sztuka efektywnego uczenia się*
 • Zarządzanie procesami z elementami Lean
 • Praktyka zawodowa***

 

Semestr 5

 • Biznesplan
 • Język angielski/niemiecki dla menedżerów*
 • Analiza rynku
 • Współczesne trędy w kulturze
 • Przedmiot specjalnościowy 1**
 • Przedmiot specjalnościowy 2**
 • Seminarium dyplomowe + moduł konferencyjny**
 • Praktyka zawodowa***

 

Semestr 6

 • Interpretacja umów cywilno-handlowych
 • Neuronauka w zarządzaniu
 • Rozwiązywanie konfliktów w zespole
 • Przedmiot specjalnościowy 1**
 • Przedmiot specjalnościowy 2**
 • Seminarium dyplomowe + moduł konferencyjny**

 

* Przedmiot do wyboru
** Przedmiot wynikający z wybranej specjalności
*** Praktyka zawodowa obejmuje 6 miesięcy