SAP® S/4HANA - zarządzanie zapasami i gospodarką materiałową

Opis studiów:

W ramach studiów podyplomowych „SAP® S/4HANA - zarządzanie zapasami i gospodarką materiałową” uczestnicy zapoznają się z obszarem logistyki materiałowej. Podczas zajęć dowiedzą się, jak rozwiązania SAP® - światowego lidera systemów wspierających zarządzanie przedsiębiorstwami – wspierają procesy gospodarki materiałowej i zarządzania zapasami. W oparciu o najnowszą wersję systemu SAP – S/4HANA – zdobędą praktyczną wiedzę pozwalającą na przygotowanie się do egzaminu C_TS450_1709 - SAP Certified Application Associate - SAP S/4HANA Sourcing and Procurement (1709), będącego przepustką do kariery jako konsultanta wdrożeniowego SAP w zakresie logistyki materiałowej.

Na zajęciach słuchacze będą mieli możliwość poznania rozwiązań SAP S/4HANA, począwszy od przeglądu  podstawowych funkcji i procesów w zakresie zaopatrzenia, gospodarki materiałowej jak również weryfikacji faktur. Zajęcia będą prowadzone w taki sposób, aby wiedza teoretyczna była utrwalana podczas ćwiczeń odzwierciedlających omawiane zagadnienia w systemie. Zajęcia będą prowadzone w systemie SAP S/4HANA. Podejście takie pozwoli nie tylko zapoznać się z możliwościami systemu SAP S/4, ale również posiąść umiejętność obsługi samego systemu.

Po zapoznaniu się z możliwościami funkcjonalnymi systemu SAP S/4HANA w zakresie gospodarki materiałowej uczestnicy zapoznają się z konfiguracją tego modułu. W czasie zajęć uczestnicy poznają możliwości i sposób konfigurowania systemu. Ta wiedza stanowi podstawę przydatną do rozpoczęcia pracy jako specjalista wdrażający system SAP.

Ważnym elementem zajęć są również zagadnienia dotyczące zarządzania projektami, sposobu prowadzenia projektu ograniczania ryzyka projektowego oraz omówienie zalecanej metodyki projektowej. Na koniec kursu uczestnicy odbędą sesję przygotowującą do zdobycia certyfikatu SAP. Prowadzący zajęcia przedstawią, jak przebiega egzamin certyfikacyjny i na co należy zwrócić uwagę podczas przygotowywania się do tego egzaminu.

 

Narzędzia udostępniane słuchaczom:

 • SAP S/4HANA - 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu
 • SAP Learning Hub - 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu

 

Kto powinien się zainteresować tymi studiami:

 • Osoby pracujące w logistyce (zwłaszcza w firmach pracujących na systemie SAP), chcące podnieść swoje kwalifikacje i udokumentować je poprzez uzyskanie certyfikatu firmy SAP
 • Osoby biorące udział we wdrożeniu systemu SAP w przedsiębiorstwie
 • Osoby planujące swoją karierę jako konsultant wdrożeniowy rozwiązań SAP w zakresie gospodarki materiałowej

 

Partnerem merytorycznym studiów jest SNP Poland – Złoty Partner SAP, największa w Polsce firma wdrażająca systemy SAP, a także część międzynarodowej Grupy SNP – światowego lidera w dziedzinie transformacji środowisk SAP.

 

 • Studia podyplomowe dedykowane są pracownikom firm korzystającym z systemu SAP
 • Zajęcia odbywają się w grupach 16 osobowych
 • Cena i terminy zjazdów ustalane są indywidualnie
 • Zgłoszenia i zapytania prosimy kierować na adres rekrutacja@wszib.com.pl
 • Zajęcia prowadzą Wykładowcy WSZiB i Konsultanci SAP

 

Cena:

Ustalana indywidualnie dla grup powyżej 10 osób z danej organizacji

 


 

Program studiów podyplomowych: 168 godz. (50 pkt. ECTS)

 • Procesy w zaopatrzeniu i gospodarce zapasami (32h)
 1. Zapoznanie się z podstawowymi procesami w obszarze gospodarki materiałowej szczególnie w zakresie zaopatrzenia
 2. Omówienie struktur organizacyjnych w systemie SAP S/4HANA
 3. Omówienie danych podstawowych
 4. Realizacja pełnego standardowego procesu od realizacji zakupu do zapłaty (Purchase to pay)  począwszy od zgłoszenia zapotrzebowania poprzez zamówienia, przyjęcie na magazyn i weryfikacje faktur
 5. Zapoznanie się z podstawowymi możliwościami raportowania w omawianym obszarze
 • Zarządzanie zapasami i inwentaryzacja w systemie SAP (32h)
 1. Omówienie koncepcji zarządzania zapasami w systemie SAP
 2. Zapoznanie się z rodzajami operacji magazynowych w systemie SAP - przyjęcia, dokumenty materiałowe logistyki wewnętrznej, przeksięgowania w ramach struktury gospodarki magazynowej
 3. Wprowadzenie do zarządzania partiami
 4. Kontroling zapasów w oparciu o SAP
 • Weryfikacja faktur (16h)
 1. Omówienie założeń związanych z wyceną zapasów
 2. Księgowania różnych rodzajów faktur zakupowych np. kosztowych, zakupów materiałowych
 3. Księgowanie faktur wstępnie wprowadzonych
 4. Analiza rozliczania zamówień
 5. Raportowanie w zakresie wprowadzania i weryfikacji faktur
 • Podstawy zarządzania projektami (16h)
 1. Metodyka wdrożeniowa projektów SAP – na przykładzie metodyki SNP GoForward
 2. Specyfika metodyki prowadzenia projektów w obszarze logistyki i gospodarki materiałowej
 3. Komunikacja w zespole
 • Optymalizacja procesów zaopatrzeniowych – zakupy w logistyce (32h)
 1. Zaawansowane funkcje i dokumenty wykorzystywane przy realizacji procesów zaopatrzeniowych – omówienie ich możliwości i funkcji przy optymalizacji procesów zaopatrzeniowych
 • Konfiguracja modułu gospodarki materiałowej (MM) w systemie SAP (36h)
 1. Podejście do konfiguracji projektu i zarządzania zmianą w systemie SAP
 2. Omówienie i realizacji konfiguracji struktury organizacyjnej w ramach modułu MM
 3. Omówienie i realizacja  konfiguracji danych podstawowych materiałów
 4. Omówienie i realizacji konfiguracji podstawowych funkcji i procesów w ramach modułu gospodarki materiałowej systemu MM
 • Analiza zagadnień certyfikacyjnych w zarządzaniu zapasami i gospodarką materiałową (4h)
 1. Omówienie zakresu zagadnień jakie obejmuje certyfikat
 2. Wskazanie aspektów na jakie warto zwrócić uwagę przygotowując się do certyfikatu

 

Warunki przyjęcia
Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie dokumentów, w tym odpisu dyplomu ukończenia studiów licencjackich albo magisterskich, uiszczenie opłaty rekrutacyjnej oraz znajomość języka angielskiego lub niemieckiego pozwalająca na zrozumienie dokumentacji technicznej firmy SAP.

Warunki ukończenia
Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie przedmiotów objętych jego programem oraz uzyskanie pozytywnej oceny z końcowego zaliczenia. Po zakończeniu studiów słuchacz otrzymuje Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.

3.00-3.49

dostateczny

3.50-3.70

dostateczny plus

3.71-4.20

dobry

4.21-4.49

dobry plus

4.50-5.00

bardzo dobry

Kierownik studiów podyplomowych
prof. WSZiB dr Bartłomiej Juras

Konsultant programu studiów podyplomowych
Andrzej Moskalik

Czas trwania studiów
Program obejmuje 168 godzin. Studia będą trwać  dwa semestry i będą prowadzone w systemie zaocznym.

Liczba godzin w I semestrze: 80
Liczba godzin w II semestrze: 88

 

Zainteresowane grupy prosimy o kontakt: rekrutacja@wszib.com.pl