Administracja finansowa i podatkowa

Studiując tę specjalność zdobędziesz wiedzę na temat regulacji prawa finansowego i jego właściwej interpretacji, zasad prowadzenia publicznej gospodarki finansowej, systemu bankowego, możliwości uzyskania wsparcia ze środków publicznych oraz kontroli finansowej. Zdobyta wiedza umożliwia pracę m. in. w urzędach administracji rządowej i samorządowej, w izbach administracji skarbowej, urzędach skarbowych, instytucjach bankowych i ubezpieczeniowych.

Przedmioty specjalnościowe:

  • Prawo bankowe i finansowe instytucje nadzorcze
  • Prawo finansów publicznych
  • System podatków i administracji skarbowej
  • Fundusze publiczne

 

Opłaty

 

Pobierz dokumenty rekrutacyjne:

Tryb niestacjonarny

 

Tryb niestacjonarny na odległość