Administracja Kadry i płace

Studiując tę specjalność poznasz najważniejsze zagadnienia z zakresu prawa pracy, form zatrudnienia oraz wynagrodzeń i rozliczeń finansowych. Uzyskasz niezbędną wiedzę dotyczącą problematyki urlopowej, tworzenia regulaminów, organizowania i zarządzania czasem pracy.

Przedmioty specjalnościowe:

  • Administrowanie dokumentacją pracowniczą
  • Czas pracy i urlopy wypoczynkowe
  • Płace i rozliczenia finansowe
  • Odpowiedzialność pracodawcy

 

Opłaty

 

Pobierz dokumenty rekrutacyjne:

Tryb niestacjonarny

 

Tryb niestacjonarny na odległość