Bezpieczeństwo publiczne i ochrona danych

Studiując tę specjalność poznasz przepisy regulujące działania organów porządkowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne i uzyskasz umiejętności kluczowe w zarządzaniu kryzysowym. Zdobędziesz także praktyczną wiedzę na temat ochrony danych osobowych w świetle aktualnych przepisów.

 

Przedmioty specjalnościowe:

  • Zarządzanie kryzysowe
  • Ochrona danych osobowych (RODO)
  • Administracja bezpieczeństwa publicznego oraz organizacja i funkcjonowanie służb
  • System obronności państwa