Przeniesienie płatności na firmę

Niektórzy pracodawcy podejmują się finansowania studiów swoim pracownikom.

Dlatego też przygotowaliśmy dokument pomocniczy w postaci umowy o przeniesienie płatności. Na podstawie tej umowy student przenosi swoje płatności z siebie na finansujący jego studia podmiot.