Psychologia rozwoju dzieci i młodzieży

Specjalność psychologia dzieci i młodzieży jest odpowiedzią na zapotrzebowanie na specjalistów w placówkach edukacyjnych i opiekuńczych. Szczególnie dyrektorzy szkół zgłaszają potrzebę wzmocnienia kadr o fachową opiekę psychologiczną na skutek narastania wśród dzieci i młodzieży problemów adaptacyjnych oraz zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania. Zamysłem Uczelni jest wprowadzenie na rynek jak największej ilości psychologów, którzy będą na stałe obecni w tych placówkach i towarzyszyć będą ze swym warsztatem wszystkim procesom edukacji i wychowania, także w formie profilaktyki. W ramach specjalności znajdują się przedmioty ogólne: system pomocy psychologiczno-pedagogicznej w oświacie, psychologia wychowania, wybrane zagadnienia pedagogiki, jak tez przedmioty dedykowane specjalnym potrzebom rozwojowym: zaburzenia psychiczne dzieci i młodzieży, zaburzenia neurorozwojowe, praca z traumą. Wychodząc naprzeciw zjawisku coraz większego zróżnicowania kulturowego uczniów w klasach wprowadzono do specjalności także przedmiot komunikacja międzykulturowa. Uczelnia planuje także uruchomienie zajęć dających uprawnienia pedagogiczne, by absolwenci specjalności mogli ukończyć studia z pełnym pakietem kwalifikacji pozwalających podjąć pracę w placówkach oświatowych. 

 

Przedmioty specjalnościowe:

 • Pomoc społeczna
 • Narzędzia w systemie orzecznictwa
 • System pomocy psychologiczno-pedagogicznej w oświacie
 • Metody wsparcia i rozwoju osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Wybrane zagadnienia pedagogiki
 • Interwencja kryzysowa
 • Zaburzenia psychiczne dzieci i młodzieży
 • Zaburzenia neurorozwojowe
 • Socjoterapia
 • Praca z traumą
 • Psychologia wychowania
 • Komunikacja międzykulturowa