Rabaty

Zapisz się na studia w maju, czerwcu lub lipcu i zaoszczędź 300 zł!

 

Rabat 300 zł

w czesnym dla Studentów, którzy zapisali się na studia I lub II stopnia w maju, czerwcu lub lipcu 2021 r.:

Kierunek Zarządzanie
Rok studiów Semestr studiów Płatność jednorazowa Płatność w 5 ratach Płatność w 6 ratach
Studia I stopnia (licencjackie)
I I

2850 zł
2700 zł*

570 zł
540 zł*
475 zł
450 zł*
II 2850 zł
​2700 zł*
570 zł
​540 zł*
475 zł
​450 zł*
II III 2850 zł 570 zł 475 zł
IV 2850 zł 570 zł 475 zł
III V 2850 zł 570 zł 475 zł
VI 2850 zł 570 zł 475 zł
Studia II stopnia (magisterskie)
I I 2850 zł 570 zł 475 zł
II 2850 zł 570 zł 475 zł
II III 3000 zł
2850 zł*
600 zł
570 zł*
500 zł
475 zł*
IV 3000 zł
2850 zł*
600 zł
570 zł*
500 zł
475 zł*

 

Kierunek Administracja
Rok studiów Semestr studiów Płatność jednorazowa Płatność w 5 ratach Płatność w 6 ratach
Studia I stopnia (licencjackie)
I I 2400 zł
2250 zł*
480 zł
450 zł*
400 zł
375 zł*
II 2400 zł
2250 zł*
480 zł
450 zł*
400 zł
375 zł*
II III 2700 zł 540 zł 450 zł
IV 2700 zł 540 zł 450 zł
III V 2700 zł 540 zł 450 zł
VI 2700 zł 540 zł 450 zł
Studia II stopnia (magisterskie)
I I 2700 zł 540 zł 450 zł
II 2700 zł 540 zł 450 zł
II III 2850 zł
2700 zł*
570 zł
540 zł*
475 zł
450 zł*
IV 2850 zł
2700 zł*
570 zł
540 zł*
475 zł
450 zł*

 

Rabat 85 zł

w opłacie wpisowej dla Studentów, którzy zapisali się na studia I lub II stopnia oraz na studia podyplomowe w okresie od maja do września 2021 r., zgodnie z poniższą tabelą:

Opłata wpisowa na studia I i II stopnia oraz na studia podyplomowe
Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień
0 zł 85 zł 85 zł 85 zł 85 zł
Maturzyści 2021 - 0 zł 85 zł 85 zł
Absolwenci, którzy ukończyli WSZiB w Poznaniu w roku akademickim 2020/2021 do końca rekrutacji - 0 zł

 

Rabat 125 zł

co semestr, za studiowanie rodzinne, na wniosek Studenta - dowiedz się więcej dzwoniąc do Biura Rekrutacji.

 

 

Regulamin udzielania rabatów w opłatach za naukę w WSZiB w Poznaniu

Wniosek o przyznanie rabatu w opłatach za naukę w WSZiB w Poznaniu