Wykładowcy akademiccy

Jesteś w dobrych rękach!

Wykłady, warsztaty, projekty i ćwiczenia prowadzą profesorowie, doktorzy habilitowani, doktorzy oraz praktycy biznesu, co gwarantuje profesjonalny poziom zajęć dydaktycznych.

Partnerem merytorycznym naszej Uczelni w zakresie zajęć z zarządzania projektami i analizy biznesowej jest Management Training & Development Center. MT&DC od 19 lat oferuje zintegrowane programy szkoleń i certyfikacji z zakresu analizy biznesowej i zarządzania projektami (zarówno ,,Waterfall” jak i ,,Agile"), które powstały przy współpracy międzynarodowych partnerów: TwentyEighty Strategy Execution oraz George Washington University.

MT&DC posiada autoryzację: PMI® Global Registered Education Provider, IIBA® Endorsed Education Provider oraz certyfikat ISO 9001:2008.

 

prof.dr hab.

Jerzy

Babiak

 

Prof. WSZiB dr hab. Olaf Bergmann olafber@tlen.pl

dr

Marcin

Drobnik                          

marcin.drobnik@gazeta.pl

mgr

Anna

Garstecka           

anna.garstecka@gazeta.pl

Prof. WSZiB dr

Ryszard

Groszak    

ryszard.groszak@wszib.com.pl   

dr

Krzysztof

Hajder

 

Prof. WSZiB dr

Józef

Karpiński                   

j.karpinski@ue.poznan.pl

Prof. WSZiB dr

Danuta

Klucz                     

danuta.klucz@wp.pl

dr

Barbara

Kobusiewicz               

rektorat@wszib.poznan.pl

Prof. UAM dr hab.

Bartosz

Kołaczkowski                      

bkola@poczta.onet.pl

dr

Leszek

Kowalski      

dr.leszek.kowalski@wp.pl

mgr

Fryderyk

Kriger       

fryderykkriger@poczta.onet.pl

dr hab.

Marek

Krzymkowski            

mkrzymkowski@o2.pl

dr

Piotr

Lissoń           

piotr_lisson@o2.pl

dr

Justyna

Majchrzak-Lepczyk 

justynamajchrzak@interia.pl

mgr

Tadeusz

Malinowski      

maltad@wp.pl

dr hab.

Edyta

Małecka-Ziembińska             

e.malecka@ue.poznan.pl

Prof. WSZiB dr

Małgorzata

Michalik                      

michalik.mmm@gmail.com

prof. dr hab.

Henryk

Mruk                         

h.mruk@ue.poznan.pl

dr

Ryszard

Orliński     

ryszard_orlinski@poczta.onet.pl

Prof. WSZiB dr hab.

Przemysław

Ostojski                    

przemyslaw.ostojski@wszib.com.pl

dr

Piotr

Pagórski                    

ppp54@poczta.onet.pl

dr

Edward

Pałka                         

paled@tlen.pl

dr Tomasz Sierpowski tomasz.sierpowski@wszib.com.pl

dr

Barbara

Sobkowiak                

b.sobkowiak@wp.pl

dr

Jerzy

Stępień                    

                      

dr

Krzysztof

Szwarc      

krzysztofszwarc_wszib@wp.pl

dr

Bogdan

Trepiński                  

b.trepinski@neostrada.pl

Prof. WSZiB dr hab.

Hubert

Witczak                     

studenci@witczak.pl