Zarządzanie Lean

Celem tej specjalności jest przygotowanie do prowadzenia projektów usprawnień i optymalizacji w organizacjach na bazie sprawdzonych metod, narzędzi i najlepszych praktyk. Nauczysz się jak stosowanie metodologii Lean umożliwia uzyskanie przewagi konkurencyjnej opartej na sprawdzonych wzorcach biznesowych.

Partnerem merytorycznym studiów jest KAIZEN Institute.

Kaizen Institute, założony w 1985 roku przez Masaaki Imai, jest pionierem i światowym liderem w dziedzinie promocji idei oraz praktyk kaizen. Zespól ludzi z całego globu dąży do budowania świata, w którym każdy, każdego dnia i w każdym miejscu mógłby stosować kaizen.
Kaizen Institute doradza różnym organizacjom, zarówno publicznym, jak i prywatnym, jak mogą łatwiej, szybciej, skuteczniej i niższym kosztem poprawiać swoje wyniki na globalnym rynku. Jego eksperci zachęcają klientów do wspierania rozwoju liderów zdolnych zapewnić przedsiębiorstwu stały i zrównoważony wzrost we wszystkich dziedzinach działalności. Działania te przyczyniają się do urzeczywistnienia wizji Instytutu, zakładającej powstanie ogólnoświatowej społeczności praktykującej kaizen

 

Partnerzy:

 

Przedmioty specjalnościowe:

  • Kaizen. Ciągłe doskonalenie procesów
  • 5S. Organizacja miejsca pracy i zarządzanie wizualne
  • VSM. Mapowanie strumienia wartości
  • Rozwiązywanie problemów w metodologii Lean