Zarządzanie mediami energetycznymi i OZE

Studia II stopnia

Specjalność ukierunkowana na studentów zainteresowanych budowaniem kompetencji w obszarze zarządzania procesami zakupowymi oraz sprzedażowymi energii elektrycznej i paliwa gazowego na potrzeby spółek obrotu, podmiotów gospodarczych w tym: samorządowych oraz instytucji publicznych - z punktu widzenia pracowników tych instytucji, a także od strony niezależnych, zewnętrznych firm doradczych, które realizują takie czynności jako outsourcing. W ramach przedmiotów wchodzących w skład specjalności studenci zapoznają się z wiedzą na temat konstrukcji rynku energii w Polsce (jego uczestnikami i ich rolami, zależnościami, instytucjami nadzorującymi, przepływem i źródłami informacji, ryzykami), przekazywana jest im wiedza o otoczeniu prawnym, typach możliwych kontraktów, procedurze zabezpieczenia portfela zakupowego/sprzedażowego z uwzględnieniem rosnącej roli Odnawialnych Źródeł Energii. Ukończenie specjalności pozwala studentom ubiegać się o pracę: w podmiotach gospodarczych, firmach doradczych a także w spółkach obrotu energią elektryczną i gazem w ich strukturach handlowych, jak również w spółkach sprzedażowych energii elektrycznej i paliwa gazowego.

 

Przedmioty specjalnościowe:

  • Organizacja rynku energii elektrycznej i gazu w Polsce
  • System prawny rynku energii w Polsce
  • Metodologia zakupu mediów energetycznych w Polsce
  • Handlowe wykorzystanie Odnawialnych Źródeł Energii