Transformacja organizacji

Opis studiów

Studia podyplomowe Transformacja organizacji są unikalnym połączeniem edukacji i konsultingu. Przygotowane zostały specjalnie z myślą o zespołach pracowników firm i instytucji, stojących przed wyzwaniem szybkiego wdrożenia zmian. Mogą to być jednoczesne wdrożenia wielu projektów (np. wdrożenie nowej strategii firmy, przeprowadzenie ekspansji międzynarodowej, etc.) lub wdrożenia znaczącej zmiany organizacyjnej (transformacja Agile, wsparcie fuzji lub restrukturyzacji, transformacja w organizację kliento-centryczną, etc.).

W tym celu:

 • zakres tematyczny studiów podypomowych oraz dobór wykładowców konsultowany jest każdorazowo i dopasowany do typu wspieranej zmiany organizacyjnej
 • wszystkie ćwiczenia dotyczą realnych projektów firmy lub instytucji i mogą być prowadzone na szablonach dokumentacji projektowej organizacji przeprowadzającej transformację
 • w programie studiów podyplomnowych przewidziane są wykłady wspierające merytorycznie zagadnienie związane z transformacją (np. „kierunki zmian w marketingu”, „organizacji zorientowana na klienta”, „kierunki zmian w logistyce”, etc.) z wykorzystaniem najlepszych polskich wykładowców i praktyków współpracujących z Uczelnią
 • zaliczenie zajęć następuje na podstawie oceny przygotowanej przez uczestników analizy i planu realnego projektu, który w zamierzeniu będzie następnie realizowany w organizacji
 • w końcowej prezentacji mogą uczestniczyć członkowie kadry zarządzającej organizacji, która skierowała słuchaczy na studia podyplomowe
 • w ramach studiów podyplomowych przewidziane są konsultacje projektów prowadzonych przez słuchaczy w ramach zajęć
 • na podstawie dodatkowych uzgodnień możliwe jest zrealizowanie przez wykładowców zewnętrznego PMO, wspierającego zmianę organizacyjną

 

Główną korzyścią z takiej formy studiów podyplomowych jest połączenie korzyści dla słuchaczy:

 • zdobycie praktycznej wiedzy z zakresu analizy, planowania i realizacji projektów
 • praca zespołowa w projekcie pod nadzorem doświadczonych praktyków
 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

z korzyściami dla organizacji:

 • przygotowanie zespołu do wdrożenia realnej zmiany oczekiwanej przez organizację
 • konsultacje doświadczonych wykładowców praktyków i dostęp do najlepszych praktyk biznesowych

 

Poznaj Wykładowców

 

Program studiów podyplomowych: 112 godz. (32 pkt. ECTS)

 • Identyfikacja projektów i opracowanie listy projektów do realizacji
 • Wprowadzenie do organizacji projektowej
 • Wprowadzenie do Transformacji Agile
 • Zadania Kierownika Projektu w fazie analitycznej
 • Budowa biznes planów projektów
 • Planowanie i budowa harmonogramu projektu z wykorzystaniem narzędzi IT
 • Analiza ryzyka i planowanie zarządzania ryzykiem w projekcie
 • Zarządzanie zespołem, komunikacją i interesariuszami projektu
 • Praca zespołowa – Agile w praktyce projektowej
 • Narzędzia IT wspierające pracę Agile
 • Coaching jako narzędzie pracy lidera zespołu Agile
 • Doradztwo i konsultacje dla Kierowników Projektów
 • Seminarium - prezentacje postępów w projektach, raportowanie zarządcze
 • Typowe trudne sytuacje w pracy Kierownika Projektu
 • Psychologia wdrażania zmiany organizacyjnej
 • Sprawna komunikacja na styku IT i biznesu (IT2B)
 • Negocjacje i zarządzanie konfliktem w projekcie

 

Menedżer studiów podyplomowych

Piotr Ogonowski

Manager z ponad 20 letnim doświadczeniem, wykładowca zarządzania (ponad 20 tys. godzin wykładowych), a także autor cyklu wykładów i szkoleń z zakresu zarządzania oraz transformacji organizacji. Wspierał transformacje ponad 40 przedsiębiorstw z różnych branż, m.in. w 2013 pełnił rolę doradcy dla Dyrektora Departamentu Strategii Grupy Kapitałowej PGNiG S.A. d.s. wdrożenia organizacji projektowej; wdrażał nowe zasady zarządzania inwestycjami w Grupie Kapitałowej LOTOS, wspierał w transformacji Lasy Państwowe, Pocztę Polską, oraz wiele innych instytucji i firm z sektora publicznego, finansowego, logistycznego, farmaceutycznego, IT i automotive. W 2010r został wybrany przez PARP jako jeden z czterech ekspertów konsultujących planowane zmiany w zasadach dofinansowania projektów innowacyjnych z funduszy UE, a od 2018 roku jest członkiem grupy eksperckiej – organu pomocniczego Rady Monitorowania Portfela Projektów Strategicznych w Kancelari Prezezesa Rady Minstrów. Jest certyfikowanym PMI PMP, PRINCE2 Practitioner, Agile PM oraz praktykiem zarządzania w podejściu Agile. Udzielał się jako członek Stowarzyszenia Praktyków Zarządzania Wiedzą, Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu, a także jako członek zarządu Project Management Institute PC i mentor w programach mentorskich tej organizacji. Obecnie prowadzi zajęcia dla słuchaczy studiów podyplomowych i MBA Akademi Leona Koźmińskiego, Krajowej Szkoły Administracji Publicznej oraz Wyższej Szkoły Logistyki.

 

Warunki przyjęcia

Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie dokumentów, w tym odpisu dyplomu ukończenia studiów licencjackich, inżynierskich albo magisterskich oraz uiszczenie opłaty rekrutacyjnej.

 

Warunki ukończenia studiów

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest przeprowadzenie prezentacji i obrona projektu zwierającej:

 • główne wnioski z fazy analitycznej projektu
 • kluczowe elementy planu projektu

Słuchacz powinien się wykazać wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami społecznymi  nabytymi podczas trwania studiów podyplomowych i w ramach pracy własnej. Po zakończeniu studiów słuchacz otrzymuje Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.

3.00-3.49 dostateczny
3.50-3.70 dostateczny plus
3.71-4.20 dobry
4.21-4.49 dobry plus
4.50-5.00 bardzo dobry

 

Kierownik studiów podyplomowych

prof. WSZiB dr Magdalena Mazik-Gorzelańczyk

 

Czas trwania studiów

Program obejmuje 112 godzin (32 pkt. ECTS). Studia podyplomowe będą trwać dwa semestry i będą prowadzone w systemie zaocznym, w sesjach sobotnio-niedzielnych.

Liczba godzin w I semestrze: 56
Liczba godzin w II semestrze: 56

 

Zainteresowane grupy prosimy o kontakt: rekrutacja@wszib.com.pl