Studia elastyczne

Indywidualną ścieżkę kształcenia możesz budować, dokonując wyborów, które umożliwiają optymalne zarządzanie czasem.

Indywidualna organizacja studiów: nie możesz uczestniczyć we wszystkich zjazdach ze względu na sytuację osobistą, obowiązki związane z pracą czy też miejsce zamieszkania (np. za granicą)? Chcesz uzyskiwać zaliczenia i zdawać egzaminy także poza sesją? W takich sytuacjach dziekan może wyrazić zgodę na IOS. Rozwiązanie to jest dodatkowo płatne.

Indywidualny plan studiów i program nauczania: uzyskujesz dobre wyniki w nauce? Interesuje Cię kształcenie całkowicie albo częściowo zindywidualizowane? Chcesz współpracować z opiekunem naukowym? Lubisz pracę badawczą? Studia na podstawie ustalonego dla Ciebie indywidualnego planu stanowią wówczas propozycję, którą warto rozważyć.

Realizacja praktyki zawodowej albo jej zaliczenie na podstawie wykonywanej pracy, albo prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Przeniesienie z innej uczelni: zaliczone w innej uczelni egzaminy i zaliczenia mogą być zaliczone przez dziekana zgodnie z zasadami procesu bolońskiego.

Urlop dziekański: każdy student ma prawo do krótkoterminowego, jednosemestralnego albo rocznego urlopu dziekańskiego, w trakcie któego przysługują mu prawa studenta.

Wznowienie przerwanych studiów: jest możłiwe po wyzznaczeniu przez dziekana różnic programowych.

 

Dodatkowe aktywności i korzyści gratyfikowane wpisem w suplemencie do dyplomu: