Konferencje

 • Etyka w zarządzaniu i administracji
 • Rynek pracy a koniunktura gospodarcza,
 • Zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami – problemy współczesne,
 • 20 lat przemian demokratycznych w Polsce,
 • Przemiany na współczesnym rynku pracy,
 • Sesja „Marketing a religia”,
 • Reklama i PR na rozdrożu?,
 • Współczesne przemiany społeczno-gospodarcze w Polsce i na świecie,
 • Wyzwania dla Polski XXI wieku,
 • W kręgu liberalizmu,
 • Dylematy transformacji systemowej w Polsce,
Galeria: