Struktura uczelni

Rektor

dr Ryszard Groszak

Kanclerz

Maria Wanierowicz

Prorektor

dr Ryszard Orliński

Zastępca Kanclerza

ds. Współpracy z Biznesem

Tomasz Borucki

Dziekan Wydziału Zarządzania i Administracji

dr Małgorzata Michalik

Zastępca Kanclerza

Michał Pietrzyk

Kolegialnymi organami Uczelni są Rada Programowa oraz Senat, w którego pracach uczestniczą także studenci WSZiB w Poznaniu.