Windykacja należności i negocjacje w biznesie - Wykładowcy

 

 

 

 

Ewa Habryn-Chojnacka,

 

doktor nauk prawnych, adwokat, stały mediator sądowy.

Od 2003 roku prowadzi praktykę adwokacką w ramach indywidualnej kancelarii adwokackiej. Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego i administracyjnego. W ramach praktyki adwokackiej zajmuje się doradztwem i obsługą prawną przedsiębiorców indywidualnych, spółek prawa handlowego, państwowych osób prawnych i  jednostek samorządu terytorialnego. Adwokat wpisany na listę Urzędu do spraw Cudzoziemców.

Podstawowe pola działalności:

 • pomoc prawna w negocjowaniu umów, opracowywanie i konsultowanie projektów umów,
 • opracowywanie i przeprowadzanie przetargów publicznych w trybie Prawa zamówień publicznych, reprezentacja przedsiębiorców w postępowaniach przetargowych i postępowaniach odwoławczych, w tym również przed Krajową Izbą Odwoławczą,
 • windykacja należności,
 • prawo przewozowe i spedycyjne,
 • reprezentacja przed organami administracji publicznej w postępowaniach administracyjnych, w tym o wydanie decyzji środowiskowych, decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o pozwoleniu na budowę,
 • prawo rzeczowe, w tym doradztwo w sprawach dotyczących nieruchomości oraz służebności przesyłu,
 • ochrona praw cudzoziemców.

Od 2000 roku prowadzi szkolenia dla przedsiębiorców i pracowników samorządowych. Przewodnicząca Komisji do spraw Aplikacji Adwokackiej przy ORA w Poznaniu, Członek Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji adwokackiej przy Ministrze Sprawiedliwości, Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, mediator zrzeszony w ramach Wielkopolskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji przy Wielkopolskiej Izbie Przemysłowo – Handlowej, członek Rady Reprezentacji Środowisk Współpracujących na rzecz Centrum Arbitrażu i Mediacji.

Od 2013 r. pełni funkcję Wicedziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu.

Autorka wielu publikacji z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego, współautorka programu prawniczego Lex Windykacje.

W wolnych chwilach realizuje swoje pasje, jeżdżąc na wyprawy terenowe i uczestnicząc w rajdach samochodowych jako kierowca i pilot z licencją RN.

Włada językiem angielskim, rosyjskim i niemieckim.


 

 

Łukasz Mieloch

 

Adwokat, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu Katedra Prawa Cywilnego i Ubezpieczeniowego oraz studium podyplomowego Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Ekonomia i Prawo Gospodarcze. Specjalista w zakresie prawa cywilnego, prawa podatkowego oraz karnego gospodarczego. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla podmiotów gospodarczych z zakresu optymalizacji zobowiązań podatkowych, ubezpieczeń gospodarczych oraz prawa pracy. Organizował działy windykacji dla dużych firm handlowych. Autor wielu publikacji z zakresu prawa cywilnego i ubezpieczeniowego.


 

 

Krzysztof Zieliński

 

Radca prawny, doświadczenie zdobywał m.in. w kancelariach prawnych, spółkach z branży finansowej i Parlamencie Europejskim w Brukseli. Doradca i koordynator świadczenia pomocy prawnej w zakresie:

 • spraw korporacyjnych spółek prawa handlowego;
 • obsługi grup kapitałowych (w tym projektowania optymalnych powiązań między spółkami);
 • profesjonalnej obsługi prawnej procesów inwestycyjnych dotyczących przedsiębiorstw;
 • postępowań sądowych z zakresu dochodzenia roszczeń na etapie przedsądowym, sądowym i egzekucyjnym;
 • prawa konsumenckiego, ze szczególnym uwzględnieniem weryfikacji stosowanych przez przedsiębiorców wzorców umów oraz regulaminów;
 • szeroko rozumianego prawa transportowego, nowych technologii i ochrony danych osobowych;
 • obsługi prawnej przedsiębiorstw typu "start-up";
 • świadczenia pomocy prawnej na rzecz przedsiębiorstw z branży e-commerce, w tym w szczególności w zakresie prawa własności intelektualnej.

Doświadczenie zawodowe:

 • Zieliński Chęciński i Partnerzy Kancelaria Radców Prawnych (Partner Zarządzający) – od 2019 r. do obecnie;
 • Rosicki Purski i Wspólnicy Ecdf Kancelaria Radców Prawnych (Wspólnik od 2013 r.) – od 2011 r. do 2019 r.;
 • Fundacja Przyjazne Prawo (Prezes Zarządu) – od 2011 r. do 2019 r.;
 • MD24 sp. z o.o. (Członek Rady Nadzorczej) – od 2015 r. do 2019 r.;

Wykształcenie:

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – Prawo; Wydział Prawa i Administracji;
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – Stosunki Międzynarodowe; Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych.