dr Alicja Malewicz-Pełczyńska

 

 

 

 

Doktor nauk ekonomicznych, specjalista z zakresu marketingu i PR, kierownik projektów strategicznych, w tym budujących relacje ze społecznościami biznesowymi. Zainteresowania zawodowe to zagadnienia związane z praktycznym wykorzystaniem mieszanki promocyjnej w procesie komunikacji marketingowej - z akcentem na public relations, komunikację on-line oraz zasady i techniki kształtowania pożądanych relacji między poszczególnymi ogniwami kanału dystrybucji – marketing relacji, marketing na rynku B2B. Poza praktyką gospodarczą wykładowca na uczelniach wyższych - UAM, Politechnika Poznańska, WSHM Milenium w Gnieźnie. W życiu prywatnym od 10 lat maratończyk.

 

Doświadczenie zawodowe:

  • Solaris Bus & Coach S.A. - dyrektor działu marketingu i PR
  • Herlitz Sp. z o. o. - kierownik działu marketingu odpowiedzialny za marki Herlitz i Pelikan
  • Wydawnictwo Wiedza i Praktyka - autor i recenzent publikacji z zakresu praktycznych aspektów wykorzystania narzędzi mieszanki promocyjnej
  • Elektromis Poznańska Szkoła Handlu w Poznaniu - pełnomocnik dyrektora ds. marketingu
  • Chemirol - dyrektor marketingu i PR

 

Praca naukowo-dydaktyczna:

  • Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Podyplomowe Studium Promocji i Reklamy
  • Wyższa Szkoła Humanistyczno-Menadżerska Milenium w Gnieźnie - starszy wykładowca
  • Politechnika Poznańska - adiunkt w Zakładzie Nauk Ekonomicznych

 

Najlepszy Cyfrowy Wykładowca 2019/2020