dr Artur Dembny

 

Doktor nauk ekonomicznych, absolwent Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Jeden w pierwszych studentów WSZIB w Poznaniu (nr indeksu: 11/93). Pierwszy absolwent WSZIB w Poznaniu, który uzyskał doktorat (2001).

 

W badaniach naukowych specjalizuje się w teoriach zarządzania portfelem, w szczególności z wykorzystaniem modeli Markowitz'a oraz W.F.Sharpe'a. Autor wielu artykułów, rozdziałów w książkach oraz wystąpień konferencyjnych. Uczestnik i członek rad naukowych w projektach naukowych, członek zespołów roboczych w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. Aktywny w pracach środowiska energetyki rozproszonej.

 

W latach 90-tych ubiegłego wieku pracował w jednym z domów maklerskich. Od 2002 roku - z chwilą powstania giełdy energii - w sektorze energetycznym. Jeden z pierwszych licencjonowanych maklerów giełd towarowych w Polsce. Zaczynał od kierowania obszarem hurtu i sprzedaży TPA w jednym z zakładów energetycznych. Od 2009 roku dyrektor departamentu odpowiedzialnego za sprzedaż do jednego z trzech głównych segmentów klientów w Grupie Energa. W latach 2018-2020 prezes spółki komunalnej, która zarządzała i budowała jeden z najbardziej innowacyjnych klastrów energii w Polsce. Od 2020 dyrektor departamentu odpowiedzialnego za sprzedaż w spółce obrotu Grupy Veolia w Polsce.

 

Posiada bardzo bogate doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania obszarami dużej firmy, budową i konstrukcją rynku energii, zarządzaniem sprzedażą.

 

W latach 2003-2006 reprezentant sektora energetycznego w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. W latach 2004-2010 Sędzia Sądu Giełdowego przy Towarowej Giełdzie Energii SA. W latach 2006-2012 biegły sądowy w zakresie obrotu giełdowego. Od 2018 roku Ekspert Krajowej Izby Gospodarczej w zakresie gospodarski energetycznej.

 

W latach 2001-2005 i ponownie od roku 2018 - wykładowca WSZIB w Poznaniu.