Hanna Hanć

 

 

 

Absolwentka Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego (1985), Helsinki Business School of Economics i Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu (exMBA 2002), konsultantka biznesowa z bogatym doświadczeniem w zarządzaniu podmiotami przechodzącymi proces restrukturyzacji w szczególności w rezultacie prowadzonych procesów prywatyzacyjnych.

Urodzona w Polsce, posiada bogate doświadczenie zawodowe o charakterze międzynarodowym poprzez pracę w Hiszpanii, Argentynie, Luxemburgu, krajach skandynawskich, Rosji w różnych dziedzinach: transportu międzynarodowego, działalności związanej z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej w specjalnych strefach ekonomicznych, aranżacją finansowania celowego, wprowadzaniem systemów informatycznych wspomagających zarządzanie (ERP, CRM, PM, PPM).

Bazując na doświadczeniu transformacji polityki rachunkowości do standardów międzynarodowych - świadczyła usługi z zakresu zamówień publicznych, budżetowania i kontroli kosztów w branży żeglugowej, transportowej, dla realizacji projektów infrastrukturalnych, produkcji farmaceutycznej, organizacji podmiotów gospodarczych od podstaw, z włączeniem zasad długo- i krótkookresowego planowania. Pracując dla różnych podmiotów zajmowała się wdrażaniem informacyjnych systemów zarządczych w obszarach księgowości, obrotu magazynowego, sprzedaży, nadzoru i kontroli technicznej urządzeń. 

W wyniku prowadzonej działalności blisko współpracowała z bankami i instytucjami finansowymi, a także doradcami prawnymi przy aranżacji finansowania celowego dla różnego rodzaju podmiotów. Doświadczenie branżowe obejmuje: gospodarkę morską, turystykę, budowę dróg, produkcję farmaceutyczną (z włączeniem badań i rozwoju oraz produkcji substancji czynnych do produkcji leków), sektor kreatywny w powiązaniu z działalnością pro publico bono, usługi edukacyjne oraz prowadzenie szkoleń. 

Bogate doświadczenie zostało ocenione pozytywnie przez Komisję Europejską (2019 r.), umożliwiając świadczenie usług związanych z ekspercką oceną projektów zgłaszanych do finansowania unijnego oferowanego przez Agencję Wykonawczą dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw, a także w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz Niebieskiego Wzrostu (gospodarka morska). Zakwalifikowane obszary wiedzy eksperckiej to zarządzanie innowacjami, zarządzanie finansami i inwestycjami oraz zarządzanie biznesem.

Certyfikowany Project Management Professional od 2005 r.