Wykładowcy akademiccy

 

prof. dr hab. Henryk Mruk

Jest absolwentem i emerytowanym profesorem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. W pracy naukowej i dydaktycznej zajmuje  się tematyką zachowań konsumentów, rozkładami dochodów ludności, ekonomią behawioralną, marketingiem  i przywództwem.

 

Czytaj więcej

 

 

 

 


dr hab. Maciej Błaszak

Kognitywista, biolog, doktor habilitowany nauk humanistycznych. Prowadzi szkolenia dla biznesu, związków zawodowych, samorządu i nauczycieli. Konsultant i trener z doświadczeniem biznesowym, pomagający rozwiązywać złożone problemy zarządcze wynikające ze zmian organizacyjnych w firmie.

 

Czytaj więcej

 

 

 


prof. WSZiB dr Małgorzata Michalik

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego. Bezpośrednio po ukończeniu studiów rozpoczęła pracę w Instytucie Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji w Warszawie, Oddział w Poznaniu. Prowadzi zajęcia z marketingu, badań marketingowych oraz kreowania wizerunku przedsiębiorstwa.

 

Czytaj więcej

 

 

 

 


dr Alicja Malewicz-Pełczyńska

Doktor nauk ekonomicznych, specjalista z zakresu marketingu i PR, kierownik projektów strategicznych, w tym budujących relacje ze społecznościami biznesowymi. Zainteresowania zawodowe to zagadnienia związane z praktycznym wykorzystaniem mieszanki promocyjnej w procesie komunikacji marketingowej.

 

Czytaj więcej

 

 

 

 

 

 

 


dr Ryszard Orliński

prorektor ds. naukowych WSZiB w Poznaniu. Od początku związany z Wyższą Szkołą Zarządzania i Bankowości, początkowo jako kierownik Zakładu Rachunkowości, kolejno jako pełnomocnik kierunku Zarządzanie,a następnie prorektor WSZiB.

 

Czytaj więcej

 

 

 

 


dr Artur Dembny

Doktor nauk ekonomicznych, absolwent Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Jeden w pierwszych studentów WSZIB w Poznaniu (nr indeksu: 11/93). Pierwszy absolwent WSZIB w Poznaniu, który uzyskał doktorat (2001).

 

Czytaj więcej

     

 

 


prof. WSZIB dr Bartłomiej Juras

Jako praktyk biznesu doradza firmom w zakresie finansów i rachunkowości, restrukturyzacji, przebranżowienia oraz biznesplanów. W swojej karierze zawodowej pełnił wiele funkcji kierowniczych i dyrektorskich.

 

Czytaj więcej

 

 

 

 


prof. WSZiB dr Małgorzata Ratajczak

Doktor nauk prawnych w zakresie prawa, adiunkt i profesor Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu, doświadczony dydaktyk. Przedmiotem jej zainteresowań naukowych jest prawo finansowe (a w szczególności prawo finansów publicznych), prawo administracyjne oraz prawie pomocy społecznej. 

 

Czytaj więcej

 

 

 

 


prof. WSZiB dr Magdalena Mazik-Gorzelańczyk

Doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce. Po studiach została koordynatorką projektów międzynarodowych w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży „Mikuszewo”. Do dnia dzisiejszego pozostaje na stanowiskach kierowniczych zarządzając dużymi projektami międzynarodowymi.

 

Czytaj więcej

 

 

 

 

 


dr Tomasz Sierpowski

Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu, menedżer edukacji, właściciel firmy szkoleniowej i wydawniczej CEdu sp. z o. o., autor i koordynator projektów szkoleniowych. Przez blisko 20 lat prowadził szkołę języków obcych British Centre we Wrocławiu i równocześnie przez 10 lat pracował jako analityk finansowy w Orbis.

 

Czytaj więcej

 

     

 

 

 


dr Jarosław Przybyła

Rozpoczął studia w Poznaniu w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości kończąc je jednocześnie na trzech kierunkach: Marketing, Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw oraz Zarządzanie. Następnie studiował broniąc z sukcesem prace magisterskie na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, a także w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

 

Czytaj więcej

 

   

 

 


dr Jacek Matarewicz

Jest Adwokatem i Doradcą Podatkowym. Specjalizuje się w podatku od towarów i usług (VAT) oraz akcyzie i cłach. Doradza podmiotom z wielu sektorów gospodarki, w szczególności z branży motoryzacyjnej, nieruchomościowej, deweloperskiej, finansowej oraz energetycznej.

 

Czytaj więcej

 

 

 

 


prof. WSZiB dr hab. Olaf Bergmann

Profesor Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu, prowadzący zajęcia ze studentami z kilkunastu przedmiotów związanych z szeroko rozumianymi naukami społecznymi oraz administracyjnymi i prawnymi.

Czytaj więcej

 

 

 

 


Prof. WSZiB dr Ryszard Groszak

Przez kilkanaście lat prowadził informatyczną firmę konsultingową, realizując prace na rzecz przedsiębiorstw i banków. Zajmuje się problematyką infrastruktury i bezpieczeństwa systemów informacyjnych, procesów informacyjnych i biznesowych w organizacji, administracji rządowej i samorządowej oraz edukacji wyższej.

 

Czytaj więcej

 

 

 

 


dr inż. Krzysztof Hajdrowski

Inicjator departamentu zarządzania projektami w Enea Operator. Aktualnie jest szefem Biura Innowacji w Departamencie Strategii w trzeciej co do wielkości grupie energetycznej w Polsce – Enea S.A.

 

Czytaj więcej

 

     

 

 


prof. WSZiB dr Józef Karpiński

Wieloletni wykładowca i członek Senatu WSZiB. Doktor nauk ekonomicznych. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Wykładowca akademicki z bogatym doświadczeniem dydaktycznym.

 

Czytaj więcej

 

 

 

 


 

prof. WSZiB dr Danuta Klucz

Interesuje się różnymi dziedzinami prawa, w szczególności prawem pracy, prawem cywilnym, gospodarczym i finansowym. Wiodącą dziedziną jest jednak prawo pracy i ubezpieczeń społecznych. Autorka artykułów prasowych i publikacji książkowych.

 

Czytaj więcej

 

 

 

 


dr Barbara Kobusiewicz

Doktor nauk ekonomicznych. Była współwłaścicielem i pracownikiem firmy consultingowej, pracowała kolejno w dwóch biurach maklerskich jako konsultant ds. oceny firm i nowych instrumentów finansowych. 

 

Czytaj więcej

 

 

 

 


prof. UAM dr hab. Bartosz Kołaczkowski

Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Specjalizuje się w prawie administracyjnym, a w szczególności w prawie samorządowym, prawie pomocy społecznej oraz w dziedzinie wolności i praw politycznych.

 

Czytaj więcej

 

 

 

 


dr Justyna Majchrzak-Lepczyk

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii. Autorka ponad pięćdziesięciu publikacji naukowych, w tym podręcznika z zakresu magazynowania oraz monografii z zakresu logistyki, e-commerce i zachowań konsumentów. Współpracuje z zagranicznymi ośrodkami naukowymi, głównie ze Słowacji, Litwy i Węgier.

 

Czytaj więcej

 

 

 

 


prof. UEP dr hab. Edyta Małecka-Ziembińska

Z wykształcenia ekonomista, z zamiłowania podatkowiec, specjalista z zakresu opodatkowania i oskładkowania dochodów z pracy. Prowadzi zajęcia z zakresu finansów i prawa finansowego, w tym szczególnie w obszarze problematyki podatkowej i celnej.

 

Czytaj więcej