Regulaminy i zarządzenia

  • Akty prawne Uczelni
  • Regulaminy
Nazwa Plik

Regulamin Studiów

 

Regulamin Studiów Podyplomowych

 


Regulamin Finansowy z 12.05.2016 r. 

Regulamin Finansowy z 14.04.2017 r.

 

Regulamin udzielania rabatów w opłatach za naukę i opłatach administracyjnych

 

Regulamin praktyk studenckich

 

Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej

pobierz>>

 

pobierz>>

 

pobierz>>

pobierz>>

 

pobierz>>

 

pobierz>>

 

pobierz>>

 

  • Zarządzenia i decyzje

Wysokość opłat za dodatkowe usługi administracyjne i edukacyjne związane z tokiem studiów

Zarządzenie nr 5/2015 Kanclerza WSZiB w Poznaniu z dnia 16.06.2015 r.

Zarządzenie nr 3/2016 Kanclerza WSZiB w Poznaniu z dnia 20.04.2016 r.

Zarządzenie nr 4/2017 Kanclerza WSZiB w Poznaniu z dnia 26.05.2017 r.

Wysokość opłat bibliotecznych

Zarządzenie nr 4/2015 Kanclerza WSZiB w Poznaniu z dnia 29.05.2015 r.