Inauguracja projektu Czas Zawodowców

Body: 

W roku akademickim 2016/2017 zapraszamy serdecznie studentów i pracodawców do udziału w projekcie finansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Czas Zawodowców”.

Celem projektu "Czas Zawodowców" jest podniesienie kompetencji zawodowych studentów i zwiększenie ich konkurencyjności na rynku pracy.

Doradcy zawodowi i Doradca zawodowy ds. przedsiębiorczości oferują:

  • coaching indywidualny
  • warsztaty kształtujące postawy przedsiębiorcze
  • biuro pośrednictwa pracy i mentoring w nowym miejscu zatrudnienia
  • ankiety diagnozujące poziom kompetencji zawodowych. Na podstawie przeprowadzonych testów każdy z uczestników projektu otrzyma indywidualny raport na temat swoich mocnych stron i obszarów do rozwoju

Partnerzy:

Ze względu na duże zainteresowanie udziałem w projekcie w celu umówienia się na indywidualne konsultacje doradcy prosimy o kontakt mailowy bartosz.nowak@wszib.com.pl

http://www.wszib.poznan.pl/uczelnia/projekt-czas-zawodowcow

 

Obraz: