Uczelnia

Naszą misją jest  budowanie kultury nowoczesnego zarządzania i wspieranie indywidualnego rozwoju studentów w doskonaleniu kompetencji menedżerskich oraz wiedzy prawno-administracyjnej.

Wszystko zaczęło się w 1992 roku, kiedy to na podstawie Ustawy o szkolnictwie wyższym powstała w Poznaniu Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości. Tym samym jesteśmy najstarszą uczelnią niepubliczną w Wielkopolsce i 9-tą tego typu w Polsce. Pomysłodawcą i założycielem Uczelni był mgr inż. Jerzy Pietrzyk. Jego ideą było stworzenie Uczelni przyjaznej studentom i całemu środowisku naukowemu, łączącej praktyczną naukę biznesu z wiedzą prawną.

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu w krótkim czasie stała się wizytówką Wielkopolski. Już w 1997 r. uzyskaliśmy uprawnienia do prowadzenia studiów na poziomie magisterskim na dwóch kierunkach: Zarządzanie i Marketing oraz Administracja, a także na poziomie licencjackim na kierunku Politologia. W 2001 r. otrzymaliśmy od Marszałka Sejmu RP dyplom uznania „Za odwagę tworzenia wyższej edukacji niepaństwowej”.

Potwierdzeniem wysokiej jakości oferty edukacyjnej są pozytywne oceny Państwowej Komisji Akredytacyjnej dotyczące jakości kształcenia na kierunkach: Zarządzanie  (grudzień 2004, marzec 2010 , kwiecień 2016), Politologia (luty 2006), Administracja (listopad 2008, czerwiec 2010, wrzesień 2015).

Przez 29 lat wykształciliśmy 40 tys. absolwentów, których wiedzę oraz umiejętności potwierdzają pracodawcy. Dziś nasza uczelnia to synonim stabilności i wysokiego poziomu nauczania. WSZiB w Poznaniu od 2000 r. ma własny, nowoczesny budynek dydaktyczny z Centrum Obsługi Studenta, Dziekanatami i Biblioteką przy ul. Roboczej 4.

Założyciel naszej Uczelni Jerzy Pietrzyk i prof. Henryk Mruk podczas spotkania ze studentami w Klubie Studenckim na Starym Rynku w Poznaniu