Projekt Czas Zawodowców

 

Drodzy Studenci!

Działalność doradczą rozpoczętą w trakcie projektu "Czas Zawodowców" kontynuowaliśmy w WSZiP do roku akademickiego 2019/2020.

Pracownicy Akademickiego Biura Karier w dalszym ciągu wspierali rozwój osobisty i zawodowy Studentów, świadcząc indywidualne poradnictwo zawodowe, doradztwo w zakresie zakładania działalności gospodarczej oraz organizując spotkania coachingowe.

W soboty i niedziele odbywały się  indywidualne konsultacje zawodowe i coachingowe oraz psychologiczne.

 

Z myślą o ciągłym rozwoju kompetencji osobistych naszych studentrów w latach 2016-2019 realizowaliśmy projekt „Czas Zawodowców” finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

W ogólnopolskim konkursie dla Akademickich Biur Karier wystartowało 129 uczelni z całej Polski. Projekt przygotowany przez WSZiP w Poznaniu znalazł się w gronie 29 pomysłów ocenionych pozytywnie.

W ramach projektu w ciągu 3 lata prawie 700 naszych studentów skorzystało z darmowych porad doradcy zawodowego, doradcy ds. przedsięborczości oraz coacha kariery oraz 450 osób poszerzyło swoją wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu zakładania i prowadzenia własnej firmy. Odbywały się indywidualne sesje doradcze, mentoringowe, coachingowe oraz warsztaty kształtujące postawy przedsiębiorcze. Uczestnicy wzięli udział w nowoczesnych badaniach diagnozujących kompetencje miękkie. 

Ponadto w czasie trwania projektu rozwijaliśmy aktywną współpracę z pracodawcami i wspieraliśmy decyzje uczestników związane z rozpoczęciem lub zmianą pracy.

Projekt przyczynił się do rozwoju Uczelni, a jego efekty wykorzystywane będą w kolejnych latach pracy ze studentami.

 

Zobacz opinie uczestników projektu: