Praca dyplomowa i projekt dyplomowy

Nasi studenci mają możliwość wyboru sposobu zakończenia studiów pomiędzy obroną tradycyjnej pracy dyplomowej lub praktycznego projektu dyplomowego.

 

Praca dyplomowa to:

  • Indywidualna praca pisemna dyplomanta
  • Empityczno naukowe podejście do zagadnienia
  • Praca pod okiem doświadczonych naukowców i badaczy

 

Projekt dyplomowy to:

  • Wspólna praca zespołu od 2 do 3 studentów dyplomantów
  • Rozwiązywanie problemu biznesowego lub społecznego wg standardów PMI
  • Praca pod okiem doświadczonych mentorów

Kładziemy nacisk na zdobywanie praktycznych umiejętności i wykorzystanie narzędzi, które od razu po zajęciach student może zastosować w pracy zawodowej.

 

Dla studentów opracowujących projekt dyplomowy, w Bibliotece Uczelni dostępne są wybrane projekty dyplomowe studentów WSZiP z poprzednich lat.

Wgląd w prace możliwy jest tylko w Uczelni, na podstawie regulaminu udostępniania prac dyplomowych.