Studia podyplomowe

 

Studia podyplomowe pozwalają zdobyć nowe kompetencje, specjalistyczną wiedzę i rozwinąć swoją karierę. Możesz rozpocząć je po każdych studiach licencjackich, inżynierskich lub magisterskich. Umożliwiają pogłebione rozumienie mechanizmów rynkowych w realiach gospodarczych.

Profil praktyczny to przede wszystkim zajęcia prowadzone przez praktyków i liderów biznesu. Pozwalają zmierzyć się z realnymi sytuacjami biznesowymi, w tym również aktualnymi wyzwaniami w pracy zawodowej naszych studentów. 

 

 

Studia podyplomowe w naszej ofercie:

 

W naszej Uczelni na opłaty składają się trzy elementy:

 • czesne – jest opłatą, którą możesz wnieść jednorazowo lub w pięciu albo sześciu ratach. Rozkładając płatność na raty płacisz zawsze tyle samo
 • opłaty dodatkowe – pobierane tylko za dodatkowe usługi edukacyjne i administracyjne, ich wysokość określa załącznik do umowy o naukę
 • opłata wpisowa - jednorazowa opłata administracyjna

Opłaty zawarte w umowie o naukę nie podlegają zmianie przez cały okres trwania studiów.

W WSZIB w Poznaniu nie ma żadnych ukrytych kosztów ani opłat!

 

  tabela opłat

   

  Aby zapisać się na studia podyplomowe w WSZiB w Poznaniu wystarczy dostarczyć do Uczelni listownie lub osobiście:  

  • Oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia wydany przez szkołę wyższą, w języku polskim
  • Dwa aktualne zdjęcia zgodne z wymogami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych
  • Potwierdzenie wpłaty opłaty wpisowej
  • Dowód osobisty lub paszport w celu potwierdzenia danych kandydata (w przypadku wysłania dokumentów pocztą - podczas pierwszej wizyty na Uczelni)
  • Formularz rekrutacyjny*
  • Zgodę na przetwarzanie danych osobowych*
  • Ślubowanie*
  • Dwa egzemplarze umowy o naukę*

  ​​* Dokumenty dla wybranej specjalności pobierzesz poniżej

   

  dokumenty rekrutacyjne

   

  Biuro Rekrutacji:

   

  Godziny otwarcia Biura Rekrutacji:

  • w poniedziałek Uczelnia jest nieczynna
  • wtorek-czwartek 8.00-16.00
  • piątek-sobota 8.00-17.00
  • niedziela 8.00-13.00