Studia podyplomowe

Studia podyplomowe pozwalają zdobyć nowe kompetencje, specjalistyczną wiedzę i rozwinąć swoją karierę. Możesz rozpocząć je po każdych studiach licencjackich, inżynierskich lub magisterskich. Umożliwiają pogłębione rozumienie wyzwań i dobór odpowiednich metod i narzędzi sprawdzonych w praktyce i najnowszych badaniach.

 

studia podyplomowe, zajęcia w soboty i niedziele, średnio 1 zjazd w miesiącu studia trwają 1 rok (2 semestry)

 

wybierz specjalność

Studia podyplomowe w naszej ofercie:

opłaty

W naszej Uczelni na opłaty składają się trzy elementy:

 • czesne – jest opłatą, którą możesz wnieść jednorazowo lub w pięciu ratach za semestr
 • opłaty dodatkowe – pobierane tylko za dodatkowe usługi edukacyjne i administracyjne, ich wysokość określa załącznik do umowy o naukę
 • opłata wpisowa - jednorazowa opłata administracyjna

Opłaty zawarte w umowie o naukę nie podlegają zmianie przez cały okres trwania studiów.

W WSZIP w Poznaniu nie ma żadnych ukrytych kosztów ani opłat!

 

tabela opłat

 

rekrutacja

Aby zapisać się na studia podyplomowe w WSZiP w Poznaniu wystarczy dostarczyć do Uczelni listownie lub osobiście:  

 • Oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia lub jednolitych pięcioletnich studiów magisterskich wydany przez szkołę wyższą, w języku polskim
 • Dwa aktualne zdjęcia zgodne z wymogami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych
 • Potwierdzenie wpłaty opłaty wpisowej
 • Dowód osobisty lub paszport w celu potwierdzenia danych kandydata (w przypadku wysłania dokumentów pocztą - podczas pierwszej wizyty na Uczelni)
 • Formularz rekrutacyjny*
 • Zgodę na przetwarzanie danych osobowych*
 • Ślubowanie*
 • Dwa egzemplarze umowy o naukę*

​​* Dokumenty pobierzesz poniżej

 

dokumenty rekrutacyjne

 

Biuro Rekrutacji:

 

Godziny otwarcia Biura Rekrutacji:

 • w poniedziałki Uczelnia jest nieczynna
 • wtorek-sobota 8.00-16.00
 • niedziela 8.00-13.00