Studia I stopnia (licencjackie)

 

W naszej Uczelni na studiach I stopnia możesz studiować na kierunkach:

zarządzanie administracja
tabela opłat tabela opłat

 

Są to studia o profilu praktycznym.

Charakteryzują się przede wszystkim większą ilością warsztatów, projektów i ćwiczeń prowadzonych przez praktyków biznesu, psychologii, administracji i prawa (w zależności od wybranego kierunku), co pozwala zmierzyć się z realnymi sytuacjami, w tym również aktualnymi wyzwaniami w pracy zawodowej Studentów. Podczas tych zajęć studenci w małych zespołach realizują projekty, prezentacje, gry symulacyjne i case study oraz korzystają z dedykowanego oprogramowania (typu Optima, Płatnik, czyli programy wykorzystywane w biurach rachunkowych i na stanowiskach kadrowo-płacowych w firmach i urzędach).

Wykłady prowadzone są przez znawców zarządzania, administracji i prawa  (w zależności od wybranego kierunku). Bogaty dorobek naukowy naszych Wykładowców zapewnia szerokie spojrzenie na zjawiska w biznesie i administracji.

Wsparciem dla pracy Studentów jest platforma moodle, na której udostępniane są wszystkie materiały z wykładów, a także materiały do samodzielnej pracy. Więcej informacji o platformie Moodle znajdziesz tutaj.

Studia kończą się obroną pracy dyplomowej albo zespołowego projektu dyplomowego, pozwalają uzyskać wykształcenie wyższe zawodowe i tytuł licencjata. Więcej informacji o zespołowym projekcie dyplomowym znajdziesz tutaj.

Po ukończeniu studiów I stopnia możesz wybrać studia II stopnia albo studia podyplomowe.

 

studia niestacjonarne, zajęcia w soboty i niedziel, średnio 2 zjazdy w miesiącu studiaonline_0.png
50% zajęć to warsztaty i projekty prowadzone przez praktyków biznesu aktywna praca w grupach warsztatowych
studia trwają 3 lata (6 semestrów) uzyskanie tytułu licencjata