Studia I stopnia (licencjackie)

 

W naszej Uczelni na studiach I stopnia możesz studiować na kierunkach

zarządzanie administracja
tabela opłat tabela opłat

 

Studia licencjackie w WSZiB możesz rozpocząć po uzyskaniu świadectwa maturalnego.

Profil praktyczny to przede wszystkim warsztaty prowadzone przez praktyków. Pozwalają zmierzyć się z realnymi sytuacjami biznesowymi, w tym również aktualnymi wyzwaniami w pracy zawodowej naszych Studentów.

Wykłady prowadzone są przez znawców prawa i zarządzania. Bogaty dorobek naukowy naszych Wykładowców zapewnia szerokie spojrzenie na zjawiska w biznesie i administracji. Nasi Studenci mają stały dostęp do materiałów z zajęć wykładowych. Więcej informacji o platformie Moodle znajdziesz tutaj.

Studia kończą się obroną pracy dyplomowej albo zespołowego projektu dyplomowego. Pozwalają uzyskać wykształcenie wyższe zawodowe i tytuł licencjata. Więcej informacji o zespołowym projekcie dyplomowym znajdziesz tutaj.

Po ukończeniu studiów I stopnia, możesz wybrać studia II stopnia albo studia podyplomowe.