Kierunek Zarządzanie (studia licencjackie)

 

tryb studiowania

Ty wybierasz, jak chcesz studiować - w budynku Uczelni czy online!

Tryb niestacjonarny

Chcesz spotykać się w budynku Uczelni z Wykładowcami i Studentami?

Tryb niestacjonarny jest dla Ciebie! W tym wariancie wykłady i seminaria dyplomowe realizowane są w formie połączeń wideo na żywo z Wykładowcą, natomiast warsztaty, projekty, ćwiczenia i lektoraty w budynku Uczelni.

Zajęcia odbywają się w jednym budynku, średnio w 2 weekendy (sobota i niedziela) w miesiącu.

 

Tryb niestacjonarny online

Mieszkasz poza Poznaniem i nie chcesz przyjeżdżać co dwa tygodnie na Uczelnię? A może żyjesz i pracujesz za granicą i koszty dojazdów są zbyt wysokie? A może przez ostatnie lata nauczyłeś się pracować z wykorzystaniem połączeń wideo i jesteś zmotywowany aby studiować przez Internet?

Tryb niestacjonarny online jest dla Ciebie!

Zajęcia na żywo w formie wideokonferencji odbywają się średnio w 2 weekendy w miesiącu (sobota i niedziela).

Jedynie warsztaty specjalnościowe na ostatnim roku studiów odbywają się w budynku Uczelni.

 

 

opis kierunku

Kierunek zarządzanie prowadzony jest na profilu praktycznym. Kładziemy nacisk na umiejętności i bezpośrednie przygotowanie do działania w biznesie.

Na kierunku nauczysz się jak skutecznie i efektywnie zarządzać organizacją, współpracować z zespołami pracowniczymi i kreować wizerunek firmy w komunikacji z otoczeniem społeczno-biznesowym. Kilka specjalności do wyboru pozwoli Ci sprofilować i pogłębić swoje zainteresowania oraz dopełnić wizerunek profesjonalisty w wybranym obszarze: zarządzanie przedsiębiorstwem, marketing i e-biznes, psychologia biznesu, zarządzanie obsługą klienta, zarządzanie projektami, rachunkowość, kadry i płace, zarządzanie logistyką, zarządzanie kreatywne, menedżer sprzedaży.

Dzięki studiom na kierunku zarządzanie dowiesz się m. in. jak:

 • zwiększyć swoją samoświadomość jako lider biznesu
 • wykorzystywać swoje atuty jako kierownika
 • działać w zespole
 • rozwinąć swoje umiejętności komunikacyjne
 • określać wymagania klientów
 • komunikować się z klientami za pomocą mediów społecznościowych
 • właściwie określać cele, wymagania i ograniczenia każdego projektu
 • kreować wizerunek firmy
 • skutecznie zarządzać czasem pracy

Program studiów podlega stałym konsultacjom z ekspertami biznesu i przedstawicielami instytucji otoczenia społeczno-gospodarczego, dzięki czemu odpowiada na aktualne wyzwania w dziedzinie zarządzania. Wielu wykładowców to praktycy biznesu z różnych obszarów zarządzania przedsiębiorstwem i innymi organizacjami. Studia przygotowują do kontynuacji nauki na II poziomie studiów na kierunku zarządzanie, jak też na innych kierunkach pokrewnych.

 

program studiów

 

 

wybierz specjalność

Studenci wybierają specjalność na drugim roku studiów. Na trzecim, ostatnim roku realizowane są cztery przedmioty specjalnościowe. Zapoznaj się z naszymi specjalnościami:

 

 

opłaty

Na opłaty składają się trzy elementy:

 • opłata wpisowa - jednorazowa opłata administracyjna
 • czesne – jest opłatą, którą możesz wnieść jednorazowo lub sześciu ratach na semestr
 • opłaty dodatkowe – pobierane tylko za dodatkowe usługi edukacyjne i administracyjne, ich wysokość określa załącznik do umowy o naukę

Opłaty zawarte w umowie o naukę nie podlegają zmianie przez cały okres trwania studiów.

W WSZiP w Poznaniu nie ma żadnych ukrytych kosztów ani opłat!

 

tabela opłat

 

 

rekrutacja

Aby zapisać się na studia w WSZiP w Poznaniu wystarczy dostarczyć do Uczelni listownie lub osobiście:

 • Oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości wydany przez szkołę, w języku polskim
 • 1 aktualna fotografia zgodna z wymogami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych
 • Potwierdzenie wpłaty opłaty wpisowej
 • Dowód osobisty lub paszport w celu potwierdzenia danych kandydata (w przypadku wysłania dokumentów pocztą - podczas pierwszej wizyty na Uczelni)
 • Formularz rekrutacyjny*
 • Zgodę na przetwarzanie danych osobowych*
 • Ślubowanie*
 • Dwa egzemplarze umowy o naukę*

​​* Dokumenty pobierzesz poniżej

 

dokumenty rekrutacyjne

 

Biuro Rekrutacji:

 

Godziny otwarcia Biura Rekrutacji:

 • w poniedziałki Uczelnia jest nieczynna
 • wtorek-sobota 8.00-16.00
 • niedziela 8.00-13.00