Konferencja Etyka w zarządzaniu i administracji

Body: 

W sobotę 14 listopada 2015 r. w budynku dydaktycznym odbyła się ogólnopolska konferencji "Etyka w zarządzaniu i administracji" pod przewodnictwem prof. dr. hab. Włodzimierza Kaczochy.

Celem konferencji było zaprezentowanie poglądów na temat zagadnień i aspektów teoretyczno – empirycznych etyki w zarządzaniu i administracji, oraz wymiana poglądów dotyczących nowych koncepcji w tym zakresie.

Zakres tematyczny konferencji obejmował:

  • Etykę w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
  • Teoretyczno – empiryczne koncepcje etyki biznesu
  • Etykę menagerów i pracowników jednostek gospodarczych
  • Etykę w administracji i szeroko rozumianym sektorze publicznym
  • Etykę zachowań pracowników w administracji państwowej
  • Etykę zachowań pracowników w organach samorządowych

Podczas spotkania odbyło się także wręczenie nagród i wyróżnień laureatom Konkursu Rektora i Kanclerza na Najlepszą Pracę Dyplomową. Gratulujemy!

Dziękujemy za udział wszystkim Wykładowcom, Gościom i Uczestnikom.

 

Obraz: