Nasi absolwenci zarabiają najwięcej i najszybciej znajdują pracę

Body: 

Nasi absolwenci zarabiają najwięcej spośród absolwentów poznańskich uczelni publicznych i niepublicznych oraz najszybciej znajdują pracę!

Badania losów zawodowych absolwentów szkół wyższych uznawane są za priorytet w podwyższaniu jakości kształcenia oraz dostosowywaniu oferty edukacyjnej do wymogów współczesnego rynku pracy. Wykorzystanie danych administracyjnych do prowadzenia badań procesów edukacyjno-zawodowych jest praktyką sprawdzoną i stosowaną z powodzeniem w wielu krajach europejskich, m.in. w krajach skandynawskich, w Hiszpanii, Austrii, na Litwie i na Węgrzech.

W Polsce Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wdraża system monitoringu losów zawodowych absolwentów szkół wyższych. Polski system jest rozwiązaniem nowatorskim w skali Europy, który spotyka się z dużym uznaniem ze strony badaczy europejskich. Głównym źródłem informacji systemowych są dane administracyjne pochodzące z rzetelnych źródeł - systemu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz z systemu POL-on, czyli systemu informacji o szkolnictwie wyższym wspierającego pracę Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Celem raportu jest przedstawienie sytuacji absolwentów na rynku pracy od momentu uzyskania dyplomu. Za podstawowe mierniki uznano czas poszukiwania pracy, stabilność zatrudnienia i osiągnięte wynagrodzenie.

Z badania wynika, że absolwenci poznańskich uczelni niepublicznych zarabiają więcej niż absolwenci uczelni publicznych, a pierwszą pracę znajdują w dużo krótszym czasie.

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu zajęła pierwsze miejsce w dwóch kategoriach – wynagrodzenie absolwentów w Poznaniu po studiach I stopnia:

oraz czas do uzyskania pierwszej pracy po otrzymaniu dyplomu po studiach II stopnia w Poznaniu:

W przypadku studiów I stopnia nasza uczelnia zajmuje 2 miejsce zaraz za Collegium Da Vinci w Poznaniu:

W przypadku wynagrodzenia absolwentów po studiach II stopnia w Poznaniu nasza uczelnia zajmuje 3 miejsce po Wyższej Szkole Logistyki w Poznaniu i Politechnice Poznańskiej:

Badania te potwierdzają, że za dobrą wiedzę warto płacić. Tak dobre wyniki naszych absolwentów wynikają m.in. z faktu, że program studiów Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu współtworzony jest przy udziale prezesów i dyrektorów największych przedsiębiorstw w Polsce, właścicieli firm consultingowych i reklamowych, a także radców prawnych, sędziów i pracowników urzędów oraz banków. Ponadto studia na kierunku zarządzanie to studia o profilu praktycznym, gdzie połowa zajęć to warsztaty i projekty prowadzone przez praktyków biznesu w małych grupach, co umożliwia przećwiczenie realnych sytuacji biznesowych, w tym również aktualnych wyzwań w pracy zawodowej naszych studentów.

Źródło: http://absolwenci.nauka.gov.pl/

Obraz: