Oświadczenie - kierunek psychologia

Body: 

Władze Wyższej Szkoły Zarządzania i Psychologii w Poznaniu oświadczają, iż Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu posiada uprawnienia do prowadzenia kierunku psychologia - pozytywna opinia Polskiej Komisji Akredytacyjnej (uchwała PKA 465/2023 z dnia 29 czerwca 2023) oraz pozwolenie Ministra Edukacji i Nauki na utworzenie jednolitych studiów magisterskich o profilu praktycznym na kierunku psychologia z dnia 11 lipca 2023.

 

Oświadczenie Władz WSZiP w Poznaniu

Opinia Polskiej Komisji Akredytacyjnej (uchwała PKA 465/2023 z dnia 29 czerwca 2023)

Pozwolenie Ministra Edukacji i Nauki na utworzenie jednolitych studiów magisterskich o profilu praktycznym na kierunku psychologia z dnia 11 lipca 2023

Obraz: 
Oświadczenie - kierunek psychologia