Rekrutacja na studia podyplomowe przedłużona do 15 listopada 2015 r.

Body: 

Szanowni Kandydaci na studia podyplomowe!

Z radością informujemy, że rekrutacja na wszystkie studia podyplomowe w WSZiB w Poznaniu została przedłużona do połowy listopada!

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną

http://www.wszib.poznan.pl/studia-podyplomowe-0

Obraz: