Spotkaniu rektorów uczelni wielkopolskich z Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego Dariuszem Wieczorkiem

Body: 

Rektor WSZiP w Poznaniu Magdalena Mazik-Gorzelańczyk 4 kwietnia br. uczestniczyła w spotkaniu rektorów uczelni wielkopolskich z Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego Dariuszem Wieczorkiem.

W murach UAM Minister zaprezentował pomysły na rozwój swojego resortu. Ministerstwo deklaruje ściślejszy nadzór nad jakością kształcenia, w tym eliminowanie studiów prowadzonych w całości online (taka możliwość istniała formalnie tylko w okresie pandemii). Nadal dotowany będzie rozwój kompetencji cyfrowych w środowisku akademickim oraz rozwijanie współpracy z uczelniami zagranicznymi. Dariusz Wieczorek apelował o aktywny udział studentów w samorządach studenckich, które są forum nauki demokracji i partycypacji studentów w procesie kształcenia. W spotkaniu uczestniczyli również Wojewoda Wielkopolska Agata Sobczyk oraz Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak.

 

fot: Przemysław Stanula, Władysław Gardasz

Obraz: 
Spotkaniu rektorów uczelni wielkopolskich z Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego Dariuszem Wieczorkiem