XIII Konferencja Studenci Studentom – Wykładowcy Studentom

Body: 

W niedzielę 21 maja 2017 r. odbyła się 13. już edycja Konferencji Studenci Studentom, Wykładowcy Studentom.

Jej celem była prezentacja wybranych aspektów prac i projektów dyplomowych oraz realizowanych w związku z nimi badań.

Studenci kierunków Administracja i Zarządzanie mieli możliwość 7 lub 14 minutowej prezentacji (odpowiednio prac i projektów) najciekawszych aspektów swoich prac dyplomowych.

Po raz pierwszy na Konferencji prezentowane przez studentów były projekty dyplomowe realizowane w ramach profilu praktycznego na kierunku Zarządzanie. Grupowa prezentacja projektu dyplomowego jest zupełną nowością, a rowziązywane przez nie społeczne i biznesowe zagadnienia były bardzo interesujące.

Gratulujemy bardzo ciekawych prezentacji. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym studentom i zachęcamy do dzielenia się zdobytą wiedzą przy kolejnych edycjach Konferencji!

Obraz: