XX Konferencja Studenci Studentom – Wykładowcy Studentom

Body: 

W sobotę 18 maja 2024 r. odbyła się 20. edycja Konferencji Studenci Studentom - Wykładowcy Studentom.

Celem konferencji było przedstawienie wyników i wniosków z przeprowadzonych badań oraz doświadczeń nabytych w trakcie pisania prac dyplomowych (licencjackich lub magisterskich) w formie pisemnej oraz projektowej.

W konferencji brali udział studenci przystępujący do obrony pracy dyplomowej w roku akademickim 2023/2024 w Wyższej Szkoły Zarządzania i Psychologii w Poznaniu.

Konferencja rozpoczęła się wykładem "Lean Green dla poprawy produktywności procesów" Pana Mirosława Bachorz, specjalisty ds. Lean Management oraz ochrony środowiska, z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem zawodowym nabytym w różnych branżach. Jest popularyzatorem idei Lean Green, tj. stosowania Lean, Kaizen, Six Sigma w celu eliminacji niepotrzebnego lub nadmiernego zużycia surowców, materiałów, wody i energii w firmie, a także zapobiegania odpadom i emisjom zanieczyszczeń w całym strumieniu wartości.

Dalsza część konferencji realizowana była w trzech równolegle trwających panelach, wg podziału na studentów piszących:

 1. prace dyplomowe na studiach I stopnia
  1. przewodniczący:
   1. Rektor prof. WSZiBP dr Magdalena Mazik-Gorzelańczyk
   2. prof. WSZiP dr Tomasz Sierpowski
  2. uczestnicy: 
   1. Loose Dorota
   2. Agnieszka Mroczka

   3. Ewa Janowicz

   4. Lucyna Kusztelska – Kokot

   5. Daria Subsar

   6. Mariola Sidwa

 2. prace dyplomowe na studiach II stopnia
  1. przewodniczący:
   1. Dziekan prof. WSZiP dr Małgorzata Michalik
   2. prof. dr hab. Henryk Mruk
  2. ​uczestnicy:
   1. ​Iwona Pelińska
   2. Wiktoria Buczma

   3. Katarzyna Kania

   4. Maciej Hojan

   5. Maja Grześ

   6. Katarzyna Joanna Ludwiczak

   7. Sylwia Łucka

   8. Julia Elżbieta Linette

 3. prace dyplomowe w formie projektu na studiach I i II stopnia
  1. przewodniczący:
   1. Prorektor prof. WSZiP dr Bartłomiej Juras
  2. ​uczestnicy:
   1. ​Oliwia Kowalska, Julia Michalska  
   2. Nikola Rutecka, Rafał Dutkiewicz 

   3. Hubert Tyrkiel, Wit Walczak, Grzegorz Niemczyk

   4. Jadwiga Bielecka-Trzaska, Magdalena Malicka, Natasza Gajewska 

   5. Monika Szaradowska, Paweł Podpłoński 

   6. Adrianna Bar, Szymon Majewski

   7. Wiktoria John, Oliwia Kulmińska, Marcelina Lewandowska

   8. Wiktoria Murawiak, Monika Płaczek

Gratulujemy bardzo wysokiego poziomu wystąpień, świetnego przygotowania oraz przestrzegania dyscypliny czasowej!

Obraz: