Kierunek Administracja

 
tryb studiowania

Tryb niestacjonarny w formie hybrydowej

Chcesz studiować częściowo zdalnie, ale także spotykać się w budynku Uczelni z Wykładowcami i Studentami?

Tryb niestacjonarny  w formie hybrydowej jest dla Ciebie! W tym wariancie wykłady i seminaria dyplomowe realizowane są w formie połączeń wideo na żywo z wykładowcą, natomiast warsztaty, projekty, ćwiczenia i lektoraty w budynku Uczelni.

Zajęcia odbywają się średnio w 2 weekendy w miesiącu.


 

opis kierunku

Program na kierunku administracja zapewnia pełen pakiet wiedzy i umiejętności dla pracownika administracji, pełniącego także funkcje kierownicze. Przedmioty kierunkowe pomagają świadomie zdecydować o wyborze specjalności, która doprecyzuje wizerunek profesjonalnego pracownika administracji. Przedmioty specjalnościowe, realizowane na dwóch ostatnich semestrach studiów, dopełnią Twojego wizerunku profesjonalisty w wybranej dziedzinie. Zajęcia prowadzą doświadczeni wykładowcy z bogatym dorobkiem naukowym, eksperci w swojej dziedzinie, praktycy administracji i sądownictwa. Są to studia o profilu praktycznym, realizowane na Wydziale Zarządzania i Administracji. 

 

Dzięki studiom na kierunku administracja w WSZiP w Poznaniu dowiesz się jak:

 • pełnić odpowiedzialne funkcje,  w tym kierownicze,  zarówno w strukturach administracji publicznej,  jak i  administracji przedsiębiorstw
 • zarządzać finansami publicznymi
 • efektywnie udzielać świadczeń z zakresu pomocy społecznej i wspierania rodziny
 • interpretować i stosować przepisy prawne w takich dziedzinach jak prawo podatkowe, zamówień publicznych, prawo karno-skarbowe, rodzinne i spadkowe, prawo pracy
 • organizować działania administracji w sytuacjach kryzysowych i zagrożenia bezpieczeństwa
 • profesjonalnie obsługiwać interesantów
 • rozwijać swoje umiejętności menadżerskie w ramach zespołu pracowniczego
 • zarządzać swoim rozwojem osobistym i wykorzystywać swoje atuty w karierze zawodowej

 

Program studiów kierunku administracja podlega stałym konsultacjom z instytucjami otoczenia społeczno-gospodarczego, dla którego Uczelnia przygotowuje kadry. Dotyczy to konsultacji poszczególnych przedmiotów, jak i całego programu.


 

wybierz specjalność

Studia I stopnia:

Specjalność jest uruchamiana dla minimum 4 osób

tabela opłat

dokumenty rekrutacyjne


 

Studia II stopnia:

Specjalność jest uruchamiana dla minimum 4 osób

tabela opłat

dokumenty rekrutacyjne


 

Biuro Rekrutacji:

 

Godziny otwarcia Biura Rekrutacji:

 • w poniedziałki Uczelnia jest nieczynna
 • wtorek-sobota 8.00-16.00
 • niedziela 8.00-13.00