Dokumenty rekrutacyjne - studia podyplomowe

Aby zapisać się na studia podyplomowe w WSZiP w Poznaniu wystarczy dostarczyć do Uczelni listownie lub osobiście:

 • Oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia wydany przez szkołę wyższą, w języku polskim
 • Dwa aktualne zdjęcia zgodne z wymogami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych
 • Potwierdzenie wpłaty opłaty wpisowej
 • Dowód osobisty lub paszport w celu potwierdzenia danych kandydata (w przypadku wysłania dokumentów pocztą - podczas pierwszej wizyty na Uczelni)
 • Formularz rekrutacyjny*
 • Zgodę na przetwarzanie danych osobowych*
 • Ślubowanie*
 • Dwa egzemplarze umowy o naukę*

​​* Dokumenty dla wybranych studiów podyplomowych pobierzesz poniżej

 

Dokumenty rekrutacyjne:

 

Biuro Rekrutacji:

 

Godziny otwarcia Biura Rekrutacji:

 • w poniedziałki Uczelnia jest nieczynna
 • wtorek-sobota 8.00-16.00
 • niedziela 8.00-13.00