Administracja publiczna

Studiując tę specjalność poznasz zadania realizowane przez administrację publiczną i specyfikę zarządzania w jej  jednostkach.  Zdobędziesz również wiedzę i umiejętności w zakresie prawa, będącego podstawą do podejmowania decyzji w administracji publicznej.

 

Przedmioty specjalnościowe:

  • Kontrola i nadzór w administracji publicznej
  • Prawo budżetowe
  • Prawo służby zdrowia
  • Prawo oświatowe