Administracja samorządowa

Ta specjalność przybliży Ci organizację i zasady funkcjonowania urzędów i organów administracji. Kształci przede wszystkim kadrę urzędniczą, w tym pracowników samorządowych i służb publicznych, przygotowuje także do pracy w organizacjach pozarządowych i polityce.

Przedmioty specjalnościowe:

  • Partnerstwo publiczno-prywatne
  • Struktura organizacyjna i funkcjonowanie Policji, Straży Pożarnej i Straży Gminnych
  • Zadania samorządu terytorialnego w pomocy społecznej
  • Procesy decyzyjne i wykonawcze w administracji

 

Opłaty

 

Pobierz dokumenty rekrutacyjne:

Tryb niestacjonarny

 

Tryb niestacjonarny na odległość