Administracja samorządowa

Ta specjalność przybliży Ci organizację i zasady funkcjonowania urzędów i organów administracji. Kształci przede wszystkim kadrę urzędniczą, w tym pracowników samorządowych i służb publicznych, przygotowuje także do pracy w organizacjach pozarządowych i polityce.

Przedmioty specjalnościowe:

  • Partnerstwo publiczno-prywatne
  • Zdania jednostek samorządu terytorialnego w dziedzinie bezpieczeństwa i porządku publicznego
  • Zadania samorządu terytorialnego w pomocy społecznej
  • Procesy decyzyjne i wykonawcze w administracji

 

Opłaty

 

Pobierz dokumenty rekrutacyjne:

Tryb niestacjonarny

 

Tryb niestacjonarny na odległość