Arkadiusz Skomra

Praktyk, asesor sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Poznaniu, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu; w 2014 r. zdał z wynikiem pozytywnym egzamin radcowski, autor publikacji z zakresu procedury administracyjnej i sądowoadministracyjnej oraz materialnego prawa administracyjnego; doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w Kancelarii Notarialnej, Kancelarii Adwokackiej oraz 15 lat będąc zatrudnionym na stanowisku asystenta sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym.

 

Wykładowca Przyjazny Studentom semestr zimowy 2017/2018

Najlepszy Cyfrowy Wykładowca 2019/2020