prof. WSZiB dr Magdalena Mazik-Gorzelańczyk

 

 

 

Doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce. Po studiach została koordynatorką projektów międzynarodowych w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży „Mikuszewo”. Do dnia dzisiejszego pozostaje na stanowiskach kierowniczych zarządzając dużymi projektami międzynarodowymi. Trenerka i wykładowca w zakresie współpracy sieci ponadsektorowych na rynku pracy, systemów edukacji, komunikacji międzykulturowej, ochrony własności intelektualnej, sztuki wystąpień, zarządzania projektami, ogranizowania spotkań międzynarodowych i pozyskiwania funduszy. Autorka wielu opracowań i publikacji.

 

Doświadczenie zawodowe:

 • Rektor Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaiu
 • Bildungsnetzwerk Magdeburg gGmbH
  ekspert ds. projektów międzynarodowych, 2016-obecnie
 • Fundacja Kształcenia Zawodowego i Międzykulturowego we Wrocławiu, 2007-obecnie
  kierownik projektów i prezes
 • RAG Bildung GmbH
  koordynatorka projektów polsko-niemieckich, 2005-2007
 • Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży „Mikuszewo”
  koordynatorka projektów międzynarodowych, 2000-2005

Praca naukowo-dydaktyczna:

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu, 2016-obecnie
 • Dolnośląska Szkoła Wyższa, 2009-obecnie
  nauczyciel akademicki

Wybrane publikacje:

 • Znaczenie i udział Unii Europejskiej w umiędzynaradawianiu szkolnictwa wyższego,  w: „Dążenie do doskonałości w edukacji wyższej w naukach społecznych”, (red.) H.Mruk, R.Orliński, Poznań, 2020.
 • Zarządzanie szkołą zawodową w Polsce między europejskim rynkiem pracy a systemem oświaty. „Przedsiębiorczość i zarządzenie”, 2018, nr 19.     
 • Filozofia edukacji zawodowej w systemie dualnym, Mazowiecki Kwartalnik Edukacyjny „Meritum”, 2017, nr 1.
 • Kształcenie zawodowe w Polsce wobec wyzwań rynku pracy, Fundacja Friedricha Eberta, Warszawa 2016.

Certyfikaty:

 • Stowarzyszenie Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK
  „Psychologia w pracy trenera. Wystąpienia publiczne i umiejętności retoryczne jako narzędzia pracy trenera”
 • Stowarzyszenie Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK
  „Doskonalenie umiejętności trenerskich - projektowanie, ewaluacja i prowadzenie szkoleń”
 • QFC GmbH, Halle (Niemcy)
  szkolenie osób kierujących kadrami i szkoleniami w polskich i niemieckich MSP w obszarze wdrażania norm europejskich i innowacyjnych metod kształcenia kadr

Wykształcenie:

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa - magisterium
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa - doktorat

 

Wykładowca Przyjazny Studentom semestr letni 2015/2016

Wykładowca Przyjazny Studentom semestr zimowy 2017/2018

Najlepszy Cyfrowy Wykładowca 2019/2020