prof. WSZiB dr Magdalena Mazik-Gorzelańczyk

 

 

 

Doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce. Po studiach została koordynatorką projektów międzynarodowych w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży „Mikuszewo”. Do dnia dzisiejszego pozostaje na stanowiskach kierowniczych zarządzając dużymi projektami międzynarodowymi. Trenerka i wykładowca w zakresie współpracy sieci ponadsektorowych na rynku pracy, systemów edukacji, komunikacji międzykulturowej, ochrony własności intelektualnej, sztuki wystąpień, zarządzania projektami, ogranizowania spotkań międzynarodowych i pozyskiwania funduszy. Autorka wielu opracowań i publikacji.

 

 

Doświadczenie zawodowe:

 • Od 2007 roku jest prezesem Fundacji Kształcenia Zawodowego i Międzykulturowego „Faveo” i nadzoruje opracowywanie i publikowanie materiałów edukacyjnych i badawczych przygotowywanych przez zespoły polskie i międzynarodowe w zgodzie z przepisami prawa korzystania z własności intelektualnej w Polsce i w Unii Europejskiej. Jest autorką „Zasad realizacji projektów zgodnie z przepisami polskimi i unijnymi dotyczącymi stosowania prawa własności intelektualnej” opracowanych na potrzeby działalności Fundacji Kształcenia Zawodowego i Międzykulturowego we Wrocławiu. Regularnie aktualizuje wiedzę na ten temat podczas szkoleń z realizacji grantów w kolejnych perspektywach finansowych UE.
 • Aktualnie zarządza pracą polsko-niemiecko-duńskiego zespołu ekspertów edukacji w projekcie Erasmus+, który opracowuje podręcznik do nauczania o zrównoważonym rozwoju w szkołach średnich, jako kierownik odpowiada za stosowanie unijnych przepisów prawnych w zakresie dostępu na otwartych licencjach z zachowaniem zasad ochrony własności intelektualne oraz konsolidację przepisów krajowych w tym zakresie w ramach wspólnego produktu intelektualnego UE.
 • Pracowała w kilku redakcjach prasowych (m.in. „Gazety Wyborczej”, „Wieczoru Wrocławia”).
 • Posiada certyfikat trenerski renomowanego w środowisku Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK (w tym modułu „Wystąpienia publiczne i umiejętności retoryczne jako narzędzia pracy trenera”).
 • Od 2020 roku pełni funkcję Rektora Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu.

 

Praca naukowo-dydaktyczna:

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu, 2016-obecnie
 • Dolnośląska Szkoła Wyższa, 2009-obecnie
  nauczyciel akademicki

Wybrane publikacje:

 • Znaczenie i udział Unii Europejskiej w umiędzynaradawianiu szkolnictwa wyższego,  w: „Dążenie do doskonałości w edukacji wyższej w naukach społecznych”, (red.) H.Mruk, R.Orliński, Poznań, 2020.
 • Zarządzanie szkołą zawodową w Polsce między europejskim rynkiem pracy a systemem oświaty. „Przedsiębiorczość i zarządzenie”, 2018, nr 19.     
 • Filozofia edukacji zawodowej w systemie dualnym, Mazowiecki Kwartalnik Edukacyjny „Meritum”, 2017, nr 1.
 • Kształcenie zawodowe w Polsce wobec wyzwań rynku pracy, Fundacja Friedricha Eberta, Warszawa 2016.

Certyfikaty:

 • Stowarzyszenie Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK
  „Psychologia w pracy trenera. Wystąpienia publiczne i umiejętności retoryczne jako narzędzia pracy trenera”
 • Stowarzyszenie Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK
  „Doskonalenie umiejętności trenerskich - projektowanie, ewaluacja i prowadzenie szkoleń”
 • QFC GmbH, Halle (Niemcy)
  szkolenie osób kierujących kadrami i szkoleniami w polskich i niemieckich MSP w obszarze wdrażania norm europejskich i innowacyjnych metod kształcenia kadr

Wykształcenie:

 

 • magister Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, specjalność dziennikarska
 • doktor, dziedzina nauk społecznych, dyscyplina naukowa: nauki o polityce i administracji, rok nadania 2012

 

 

Wykładowca Przyjazny Studentom semestr letni 2015/2016

Wykładowca Przyjazny Studentom semestr zimowy 2017/2018

Najlepszy Cyfrowy Wykładowca 2019/2020