Opłaty - Kierunek Administracja (studia magisterskie)

Wysokość czesnego w roku akademickim 2022/2023

w czesnym, zgodnie z poniższą tabelą:

 STUDIA II STOPNIA (magisterskie) - ADMINISTRACJA
Rok studiów Semestr studiów Płatność jednorazowa Płatność w 6 ratach
I I 2850 zł 475 zł
II 2850 zł 475 zł
II III

3150 zł

3000 zł *

525 zł

500 zł *

IV

3150 zł

3000 zł *

525 zł

500 zł *

 

 

Forma niestacjonarna ONLINE
Rok studiów Semestr studiów Płatność jednorazowa Płatność w 6 ratach
I I

3300 zł

550 zł

II 3300 zł

550 zł

II III

3600 zł

​3450 zł *

600 zł

​575 zł *

IV

3600 zł

3450 zł *

600 zł

​575 zł *

* dla Studentów, którzy zapisali się na studia w maju, czerwcu lub lipcu 2022 r.

 

w opłacie wpisowej, zgodnie z poniższą tabelą:

Opłata wpisowa
Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień
0 zł 85 zł 85 zł 85 zł 85 zł
Absolwenci, którzy ukończyli WSZiB w Poznaniu w roku akademickim 2021/2022 do końca rekrutacji - 0 zł

 

co semestr, za studiowanie rodzinne, na wniosek Studenta - dowiedz się więcej dzwoniąc do Biura Rekrutacji.

 

 

Regulamin udzielania rabatów w opłatach za naukę w WSZiB w Poznaniu

Wniosek o przyznanie rabatu w opłatach za naukę w WSZiB w Poznaniu

 

 

Konto bankowe dla studentów:

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
ul. Robocza 4
61-538 Poznań
Numer rachunku: 15 1050 1520 1000 0005 0426 3690 

Kwestie związane z odpłatnością na rzecz Uczelni reguluje Umowa o naukę wraz z jej integralnymi częściami: Regulaminem Finansowym i zarządzeniem Kanclerza Uczelni.

 

 

Przeniesienie płatności na firmę

Niektórzy pracodawcy podejmują się finansowania studiów swoim pracownikom.
Dlatego też przygotowaliśmy dokument pomocniczy w postaci umowy o przeniesienie płatności.

Na podstawie tej umowy student przenosi swoje płatności z siebie na finansujący jego studia podmiot.

 

 

Kredyty studenckie

Nowymi możliwościami finansowania nauki na studiach wyższych są kredyty studenckie udzielane  przez banki na preferencyjnych warunkach dzięki strukturalnej pomocy państwa polskiego.

 

 

Możliwości umorzenia kredytu

Zgodnie z obowiązującymi przepisami studentowi, który ukończył studia w grupie 5% najlepszych absolwentów szkoły wyższej, przysługuje umorzenie 20% kredytu. Absolwenci Uczelni, którzy korzystali z kredytu, mają prawo z chwilą ukończenia studiów do wystąpienia z wnioskiem do banku o jego umorzenie. Umorzenie jest finansowane przez budżet państwa.