Opłaty - Kierunek Zarządzanie (studia magisterskie)

Na opłaty składają się trzy elementy:

  • czesne – jest opłatą, którą możesz wnieść jednorazowo lub w sześciu ratach na semestr
  • opłaty dodatkowe – pobierane tylko za dodatkowe usługi edukacyjne i administracyjne, ich wysokość określa załącznik do umowy o naukę
  • opłata wpisowa - jednorazowa opłata administracyjna

Opłaty zawarte w umowie o naukę nie podlegają zmianie przez cały okres trwania studiów.

W WSZiP w Poznaniu nie ma żadnych ukrytych kosztów ani opłat!

 

Wysokość czesnego w rekrutacji 2024/2025

Forma niestacjonarna
Rok studiów Semestr studiów Płatność jednorazowa Płatność w 6 ratach
I I

3600 zł

620 zł

II

3600 

620 

II III

3600 

620 

IV

3600 

620 

 

 

Opłata wpisowa
Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień

400 zł

100 zł

400 zł

100 zł

400  400  400 
Absolwenci, którzy ukończyli WSZiP w Poznaniu w roku akademickim 2023/2024 do końca rekrutacji - 100 zł

 

 

125 zł

co semestr, za studiowanie rodzinne, na wniosek Studenta - dowiedz się więcej dzwoniąc do Biura Rekrutacji.

 

 

Regulamin udzielania rabatów w opłatach za naukę w WSZiP w Poznaniu

Wniosek o przyznanie rabatu w opłatach za naukę w WSZiP w Poznaniu

 

 

Konto bankowe dla studentów:

WSZiP w Poznaniu
ul. Robocza 4
61-538 Poznań
Numer rachunku: 15 1050 1520 1000 0005 0426 3690 

Kwestie związane z odpłatnością na rzecz Uczelni reguluje Umowa o naukę wraz z jej integralnymi częściami: Regulaminem Finansowym i zarządzeniem Kanclerza Uczelni.

 

 

Przeniesienie płatności na firmę

Niektórzy pracodawcy podejmują się finansowania studiów swoim pracownikom.
Dlatego też przygotowaliśmy dokument pomocniczy w postaci umowy o przeniesienie płatności.

Na podstawie tej umowy student przenosi swoje płatności z siebie na finansujący jego studia podmiot.

 

 

Kredyty studenckie

Nowymi możliwościami finansowania nauki na studiach wyższych są kredyty studenckie udzielane  przez banki na preferencyjnych warunkach dzięki strukturalnej pomocy państwa polskiego.

 

 

Możliwości umorzenia kredytu

Zgodnie z obowiązującymi przepisami studentowi, który ukończył studia w grupie 5% najlepszych absolwentów szkoły wyższej, przysługuje umorzenie 20% kredytu. Absolwenci Uczelni, którzy korzystali z kredytu, mają prawo z chwilą ukończenia studiów do wystąpienia z wnioskiem do banku o jego umorzenie. Umorzenie jest finansowane przez budżet państwa.