Opłaty - Kierunek Zarządzanie (studia magisterskie)

Wysokość czesnego w rekrutacji 2022/2023

w czesnym, zgodnie z poniższą tabelą:

Forma niestacjonarna
Rok studiów Semestr studiów Płatność jednorazowa Płatność w 6 ratach
I I 3000 zł 500 zł
II 3000 zł 500 zł
II III

3300 zł

3150 zł *

550 zł

525 zł *

IV

3300 zł

3150 zł *

550 zł

525 zł *

 

 

Forma niestacjonarna ONLINE
Rok studiów Semestr studiów Płatność jednorazowa Płatność w 6 ratach
I I 3450 zł 575 zł
II 3450 zł 575 zł
II III

3750 zł

3600 zł *

625 zł

600 zł *

IV

3750 zł

3600 zł *

625 zł

600 zł *

* dla Studentów, którzy zapisali się na studia w maju, czerwcu lub lipcu 2022 r.

 

w opłacie wpisowej, zgodnie z poniższą tabelą:

Opłata wpisowa
Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień
0 zł 85 zł 85 zł 85 zł 85 zł
Absolwenci, którzy ukończyli WSZiB w Poznaniu w roku akademickim 2022/2023 do końca rekrutacji - 0 zł

 

co semestr, za studiowanie rodzinne, na wniosek Studenta - dowiedz się więcej dzwoniąc do Biura Rekrutacji.

 

 

Regulamin udzielania rabatów w opłatach za naukę w WSZiB w Poznaniu

Wniosek o przyznanie rabatu w opłatach za naukę w WSZiB w Poznaniu

 

 

Konto bankowe dla studentów:

WSZiB w Poznaniu
ul. Robocza 4
61-538 Poznań
Numer rachunku: 15 1050 1520 1000 0005 0426 3690 

Kwestie związane z odpłatnością na rzecz Uczelni reguluje Umowa o naukę wraz z jej integralnymi częściami: Regulaminem Finansowym i zarządzeniem Kanclerza Uczelni.

 

 

Przeniesienie płatności na firmę

Niektórzy pracodawcy podejmują się finansowania studiów swoim pracownikom.
Dlatego też przygotowaliśmy dokument pomocniczy w postaci umowy o przeniesienie płatności.

Na podstawie tej umowy student przenosi swoje płatności z siebie na finansujący jego studia podmiot.

 

 

Kredyty studenckie

Nowymi możliwościami finansowania nauki na studiach wyższych są kredyty studenckie udzielane  przez banki na preferencyjnych warunkach dzięki strukturalnej pomocy państwa polskiego.

 

 

Możliwości umorzenia kredytu

Zgodnie z obowiązującymi przepisami studentowi, który ukończył studia w grupie 5% najlepszych absolwentów szkoły wyższej, przysługuje umorzenie 20% kredytu. Absolwenci Uczelni, którzy korzystali z kredytu, mają prawo z chwilą ukończenia studiów do wystąpienia z wnioskiem do banku o jego umorzenie. Umorzenie jest finansowane przez budżet państwa.