Opłaty - Studia podyplomowe

Wysokość czesnego w roku akademickim 2022/2023

Studia podyplomowe
Kierunek Płatność jednorazowa Płatność w 2 ratach Płatność w 10 ratach
Nowoczesne zarządzanie strategiczne - Lean, zarządzanie projektami, zarządzanie produktem 5800 zł 2900 zł 580 zł
Kadry i płace 5200 zł 2600 zł 520 zł
Administracja finansowa i kontrola skarbowa 5200 zł 2600 zł 520 zł
Zarządzanie w ochronie zdrowia 5200 zł 2600  zł 520 zł

e-commerce - sprzedaż internetowa

5200  zł 2600  zł 520 zł
SAP® S/4 HANA – efektywne zarządzanie biznesem 6600 zł 3300 zł 660 zł
 
Opłata wpisowa
Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień
0 zł 85 zł 85 zł 85 zł 85 zł
Absolwenci, którzy ukończyli WSZiB w Poznaniu w roku akademickim 2020/2021 do końca rekrutacji - 0 zł

 

Konto bankowe dla słuchaczy:

WSZiB w Poznaniu
ul. Robocza 4
61-538 Poznań
Numer rachunku: 15 1050 1520 1000 0005 0426 3690 

Kwestie związane z odpłatnością na rzecz Uczelni reguluje Umowa o naukę wraz z jej integralnymi częściami: Regulaminem Finansowym i zarządzeniem Kanclerza Uczelni.

 

Przeniesienie płatności na firmę

Niektórzy pracodawcy podejmują się finansowania studiów swoim pracownikom.
Dlatego też przygotowaliśmy dokument pomocniczy w postaci umowy o przeniesienie płatności.

Na podstawie tej umowy student przenosi swoje płatności z siebie na finansujący jego studia podmiot.