Opłaty - Studia podyplomowe

Wysokość czesnego w roku akademickim 2023/2024

Studia podyplomowe
Kierunek Płatność jednorazowa Płatność w 2 ratach Płatność w 10 ratach
Poznawczo-behawioralna terapia dzieci i młodzieży z uwzględnieniem terapii schematów 11000 zł 5500 zł

1150 zł

Kompetencje psychologiczne w pracy z dziećmi i młodzieżą 6000 zł 3000 zł 600 zł
Zarządzanie zakupami energii elektrycznej i gazu 6000 zł 3000 zł 600 zł
Kadry i płace 5600 zł 2800 zł 560 zł
Zarządzanie w ochronie zdrowia - Zarządzanie podmiotami leczniczymi 5600 zł 2800  560 zł
Lean Management pod patronatem merytorycznym Kaizen Institute 5200 zł 2600 zł 520 zł
Nowoczesne zarządzanie strategiczne - Lean, zarządzanie projektami, zarządzanie produktem 6200 zł 3100 zł 620 zł
Administracja finansowa i kontrola skarbowa 5600 zł 2800  560 zł
 
Opłata wpisowa
Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień

400 zł

100 zł

400 zł

100 zł

400  400  400 
Absolwenci, którzy ukończyli WSZiP w Poznaniu w roku akademickim 2022/2023 do końca rekrutacji - 100 zł

 

Konto bankowe dla słuchaczy:

WSZiP w Poznaniu
ul. Robocza 4
61-538 Poznań
Numer rachunku: 15 1050 1520 1000 0005 0426 3690 

Kwestie związane z odpłatnością na rzecz Uczelni reguluje Umowa o naukę wraz z jej integralnymi częściami: Regulaminem Finansowym i zarządzeniem Kanclerza Uczelni.

 

Przeniesienie płatności na firmę

Niektórzy pracodawcy podejmują się finansowania studiów swoim pracownikom.
Dlatego też przygotowaliśmy dokument pomocniczy w postaci umowy o przeniesienie płatności.

Na podstawie tej umowy student przenosi swoje płatności z siebie na finansujący jego studia podmiot.