Kierunek Administracja (studia magisterskie)

 

Ty wybierasz, jak chcesz studiować - w budynku Uczelni czy online!

Tryb niestacjonarny

Chcesz spotykać się w budynku Uczelni z Wykładowcami i Studentami?

Tryb niestacjonarny jest dla Ciebie! W tym wariancie wykłady i seminaria dyplomowe realizowane są w formie połączeń wideo na żywo z Wykładowcą, natomiast warsztaty, projekty, ćwiczenia i lektoraty w budynku Uczelni.

Zajęcia odbywają się średnio w 2 weekendy w miesiącu.

 

Tryb niestacjonarny online

Mieszkasz poza Poznaniemi i nie chcesz przyjeżdżać co dwa tygodnie na Uczelnię? A może żyjesz i pracujesz za granicą i koszty dojazdów są zbyt wysokie? A może przez ostatnie lata nauczyłeś się pracować z wykorzystaniem połączeń wideo i jesteś zmotywowany aby studiować przez Internet?

Tryb niestacjonarny online jest dla Ciebie! W tym wariancie wszystkie zajęcia realizowane są w formie połączeń wideo na żywo z Wykładowcą. Jedynie cztery warsztaty specjalnościowe na ostatnim roku studiów realizowane są w budynku Uczelni.

W ciągu 2 lat studiów, w budynku Uczelni spędziesz tylko kilka dni na ostatnim roku studiów (2-3 weekendy na każdym z dwóch ostatnich semestrów).

 

 

Przedmioty kierunkowe na Administracji zapewnią Ci pełen pakiet wiedzy i kompetencji odpowiednich dla pracownika administracji, które pomogą świadomie zdecydować o wyborze specjalności. Cztery przedmioty specjalnościowe realizowane na dwóch ostatnich semestrach studiów, dopełnią Twojego wizerunku jako profesjonalisty w danej dziedzinie. Zajęcia prowadzą znawcy prawa z praktyką w sądownictwie i administracji oraz teoretycy prawa z bogatym dorobkiem naukowym.

Dzięki studiom na kierunku administracja w WSZIB w Poznaniu dowiesz się jak:

 • Pracować w organizacjach pozarządowych i polityce
 • Interpretować przepisy prawne
 • Chronić swoje dane osobowe
 • Wykorzystywać swoje atuty
 • Organizować i zarządzać  czasem pracy
 • Określać wymagania klientów
 • Ocenić kompetencje pracowników
 • Rozwinąć  swoje umiejętności komunikacyjne
 • Zarządzać karierą zawodową i rozwojem osobistym

 

Program studiów kierunku administracja podlega stałym konsultacjom z instytucjami otoczenia społeczno-gospodarczego, dla którego Uczelnia przygotowuje kadry. Dotyczy to konsultacji poszczególnych przedmiotów, jak i całego programu.

 

program studiów

 

 

Specjalności do wyboru, realizowane na dwóch ostatnich semestrach studiów

 

 

W naszej Uczelni na opłaty składają się trzy elementy:

 • czesne – jest opłatą, którą możesz wnieść jednorazowo lub w pięciu ratach. Rozkładając płatność na raty płacisz zawsze tyle samo
 • opłaty dodatkowe – pobierane tylko za dodatkowe usługi edukacyjne i administracyjne, ich wysokość określa załącznik do umowy o naukę
 • opłata wpisowa - jednorazowa opłata administracyjna

Opłaty zawarte w umowie o naukę nie podlegają zmianie przez cały okres trwania studiów.

W WSZIB w Poznaniu nie ma żadnych ukrytych kosztów ani opłat!

 

tabela opłat

 

 

Aby zapisać się na studia w WSZiB w Poznaniu wystarczy dostarczyć do Uczelni listownie lub osobiście:  

 • Oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów I stopnia wydany przez szkołę wyższą w języku polskim
 • 1 aktualna fotografia zgodna z wymogami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych
 • Potwierdzenie wpłaty opłaty wpisowej
 • Dowód osobisty lub paszport w celu potwierdzenia danych kandydata (w przypadku wysłania dokumentów pocztą - podczas pierwszej wizyty na Uczelni)
 • Formularz rekrutacyjny*
 • Zgodę na przetwarzanie danych osobowych*
 • Ślubowanie*
 • Dwa egzemplarze umowy o naukę*

* Dokumenty pobierzesz poniżej

 

dokumenty rekrutacyjne

 

Biuro Rekrutacji:

 

Godziny otwarcia Biura Rekrutacji:

 • w poniedziałek Uczelnia jest nieczynna
 • wtorek-czwartek 8.00-16.00
 • piątek-sobota 8.00-17.00
 • niedziela 8.00-13.00